Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Vi vill ha primärvård!

När vi blir sjuka eller känner att vi inte mår bra går vi till doktorn. Vi blir undersökta, det tas prover, doktorn frågar oss hur vi mår och så får vi en behandling som förhoppningsvis gör oss friska. Så är det för de flesta som besöker hälso- och sjukvården men inte för alla. Det behövs en alldeles specifik kunskap om olika funktionsnedsättningar och sjukdomar inom hälso- och sjukvården för att möta det behov som en del medborgare har. Det räcker inte med generella kunskaper och ett gott bemötande. Det behövs kontinuitet som ger personlig kännedom för att kunna ge den hälso- och sjukvård som alla har rätt till.

Funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar i kombination med svår funktionsnedsättning kan för en del patienter innebära stora svårigheter i vardagen och i mötet med vården. Tillsammans är de många men är utspridda på olika vårdcentraler. Problem uppstår för enstaka patienter vid vårdcentralen då det förutsätter särskild kompetens i bemötande. Många patienter ”slussas ut” från sjukhusvården till primärvården då den akuta delen av behandlingen är avslutad. Eftersom personer med funktionsnedsättningar har olika behov och är en patientgrupp som är spridd på många vårdcentraler är det svårt för en enstaka vårdgivare att anpassa arbetssättet och anställa personal med unik kompetens.

 

Vi vet att personer med insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) oftare dör i cancer eftersom den upptäcks för sent, och även att många har obehandlade besvär som på ett enkelt sätt kan behandlas. Det behövs kontinuerliga hälsokontroller, det behövs professionella som kan hjälpa stödpersonal och anhöriga att tolka olika symtom. Det behövs mottagningar som har speciell kompetens för att säkerställa att alla medborgare får den vård de har rätt till enligt lag.

Personer som har svårt att själva förklara vad det är som känns fel och är helt beroende av att andra kan tolka hur de mår. En person som exempelvis har ont i magen kanske slutar äta, blir mindre aktiv eller börjar skada sig själv för att på så sätt berätta för omgivningen att något är fel. Människor runtomkring behöver förstå för att kunna hjälpa personen att söka vård. På vårdcentralen behöver personen möta professionella som känner personen väl och som förstår personens sätt att kommunicera. Tyvärr är det alltför sällan så och i stället för att besöka vårdcentralen tvingas man, även för enklare åkommor, söka vård inom specialistvården.

 

I november 2012 biföll Västra Götalands regionfullmäktige en motion som innebar att ta fram vilka patientgrupper som har behov av särskild kompetens i bemötandet och hur vårdcentraler ska stimuleras att rikta sig till dessa grupper.

Vi väntar med intresse och förväntan på förslag och vill gärna ta del av vilka partier i regionvalet som ställer sig bakom förbättringar i primärvården för människor med svåra och komplexa funktionsnedsättningar.

 

Karin Greenberg

Regionfullmäktigeledamot Västra Götaland 1998–2013

Elaine Johansson

Ordförande, HSO Västra Götaland

Annika Lindström

Ordförande, Autism och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg

Ulla Adolfsson

Föreningskonsulent, Autism och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg