Debatt: Vi kan inte ta bussen längre

Det krävs inte en kognitiv funktionsnedsättning för att du ska tycka att Västtrafiks nya betalsystem är svårt att hantera, men för oss som lever med denna problematik är systemet i det närmaste omöjligt att använda.

Ungefär lika svårbegriplig är Västtrafiks ovilja att ta till sig den massiva kritik som systemet har fått.

 Det som för oss är mest problematiskt är resor över flera zoner, det är osäkert när du ska trycka på plus-knappen eller T-knappen och det är i det närmaste omöjligt att komma ihåg att stämpla när du ofta under kort tidspress ska kliva av.

 Kliver du av och har glömt att stämpla ut så riskerar du att få betala fram till turens slutdestination, vilket kan kosta den enskilde åtskilliga hundralappar om denne sedan glömmer av att anmäla resan till Västtrafik, vilket är lätt hänt om du har en kognitiv funktionsnedsättning.


Ska du betala för dig själv och samtidigt för dina barn eller bekanta som är med på resan, är det så krångligt att det krävs i det närmaste att du har  en civilingenjörsexamen. Västtrafiks egna chaufförer och representanter kan sällan svara, och om de ändå gör ett försök är det sällan svaren överensstämmer med varandra. 

 Undertecknade representanter från tre olika förbund som representerar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar undrar om Västtrafik över-  huvudtaget har tänkt  på personer med denna problematik?


Viljan för att ta till sig kritik har varit i stort sett obefintlig. Brev med synpunkter har besvarats med redan färdiga formuleringar från Västtrafiks kundtjänst och intresset för att möta oss för en diskussion har visat sig vara obefintlig.

 Närmare tio procent av befolkningen tros ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Långt ifrån alla har färdtjänst, vilket gör kollektivtrafiken till denna grupps kanske viktigaste färdmedel.

 Sedan Västtrafik införde sitt nya betalsystem märker vi att våra medlemmar i större utsträckning än tidigare stannar hemma med hänvisning till att de tycker att det nya systemet är alltför komplicerat.

 Detta rimmar illa med Västtrafiks önskan om att fler människor ska resa kollektivt men krockar också med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och deras delaktighet och medverkan i samhället som Sverige skrivit under.

 Vårt önskemål är att Västtrafik modifierar om dagens betalsystem och tar hjälp från fokusgrupper med målet att få ett för alla enkelt och användbart system.


Henrik D. Ragnevi

 Mats Engelbrektsson

 Katarina Kasperson

 Henrik D. Ragnevi är ordförande

 för Attention i Göteborg.

 Mats Engelbrektsson är kansliansvarig

 i OCD-förbundet Ananke, Göteborg.

 Katarina Kasperson är suppleant

 i Autism- och Aspergerföreningen, Göteborg.