Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Vi bedriver aktiv näringspolitik

Självfallet bekymras vi av de varsel som aviserats i Västsverige, men det blir aningen komiskt när socialdemokraterna efterfrågar en aktiv näringspolitik då deras egen skuggbudget är just det motsatta (se GT debatt 4/12) .

Faktum är att S vill lägga 60 procent av sin budget, nästan 18 miljarder kronor, på höjda bidrag. Är höjda bidrag vägen till fler jobb? S lägger förvisso två miljarder i smååtgärder för företag, men dem tar man tillbaka många gånger om med den andra handen i form av sammanlagt 30 miljarder i skattehöjningar för företagen. Det handlar bland annat om fördubblad restaurangmoms, fördubblade sociala avgifter för unga, lastbilsskatt och fördubblad bolagsskatt som skulle hota tusentals jobb i Västsverige.

Medan S ger företagen en skattesmäll på 30 miljarder satsar alliansregeringen 23 miljarder i höstbudgeten på att stärka företagens tillväxtmöjligheter och motverka arbetslöshet. Vi satsar på sänkt bolagsskatt för att underlätta för investeringar och nya arbetstillfällen. Vi avsätter 8,1 miljarder kronor 2013-2016 på att stärka ungas position på arbetsmarknaden.

Ungas ­ kontakter med arbetsmarknaden underlättas genom satsningar på ­ lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar, och unga erbjuds att stärka sin kompetens genom fler platser inom reguljära utbildningssystemet och genom skräddarsydda arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Under 2013-2016 satsar vi ytterligare 11,5 miljarder på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för nya produkter och ökad tillväxt. För att stimulera tillgången på kapital i nystartade och växande företag vill vi införa ett investeraravdrag. Alliansen har sänkt företagens administrativa kostnader med sju miljarder hittills, nu går vi vidare bland annat med mål om enklare uppgiftsinlämning och kortare handläggningstider för företagsärenden vid myndigheter.

Tack vare alliansregeringens arbetslinje och ansvarsfulla ekonomiska politik har tillväxten och sysselsättningen i Sverige utvecklats bättre än i övriga Europa. Medan andra länder tvingas till skattehöjningar och åtstramningar har Sverige utrymme för offensiva framtidssatsningar, vilket vi också genomför i budgeten. Vi värnar arbetslinjen och det har betydelse.

S däremot vill kraftigt höja skatterna för före­tagen och lägga mer än halva sin skuggbudget på bidrag - det kan knappast kallas en aktiv näringspolitik, däremot en aktiv jobbfientlig politik som skulle slå hårt mot arbetstillfällen i Västsverige.

 

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M) Skaraborg supplant i näringsutskottet

 

Jenny Petersson

Riksdagsledamot (M) Halland, suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!