Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Vem betalar Västlänkens pris?

GT har i en serie artiklar skrivit om tillkomsten av trängselskatten. Den politiska processen bakom skatten är pikant. Jag menar ändå, att någon form av regional medfinansiering är rimlig.

Trots systemets brister tycker jag, att det finns ännu större brister i hur pengarna används. Syftet med skatten är bland annat att finansiera en del av Västsvenska Infrastrukturpaketet. Där ingår Västlänken (järnvägstunnel för pendeltågen), Marieholmstunneln för biltrafik under Göta älv med flera objekt.

Problemet är de enorma ekonomiska risker som är inbyggda i upplägget. Paketet är på 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder är avsedda för Västlänken.

Upplägget är, att staten betalar hälften, det vill säga 17 miljarder. Trängselskatten bidrar med 14 miljarder. Kommun och landsting betalar 3 miljarder kronor.

Järnvägstunneln utgör alltså omkring 60 procent av paketet. Den näst största posten är driftskostnaden för trängselskatten på cirka sex miljarder kronor och som ligger utanför ramen på 34 miljarder. Paketet kostar alltså skattebetalarna 40 miljarder kronor (den siffran nämns sällan) plus ”senare klarlagda” kapitalkostnader.

Men säg att kostnaden för Västlänken ökar med 50 procent, vilket inte alls är orimligt. Då blir priset 30 miljarder, men inkomsterna för hela paketet är fortfarande 34 miljarder. Då spricker ju alltihop!

Kommer staten att öka sitt åtagande? Det är inte självklart. Det nuvarande anslaget har passerat riksdagen i en gräddfil utan att konkurrera med andra projekt. Det blir inte lätt att göra om den handläggningen.

 Kan trängselskatten ökas? Det kan den nog. Man kan höja avgifterna eller förlänga den planerade tiden, som för närvarande är 25 år. Men hur länge kan man ha ett skattesystem där 30 procent går bort i kostnader?

Kan Göteborg och landstingen ta en större kostnad? Det är möjligt, men utrymmet är begränsat. Göteborgs kommun har redan avsatt 1,7 miljarder. Regionen aviserar skattehöjningar och sjukvårdens behov är angelägna.

Allt hänger nu på att Västlänken är rätt kalkylerad. Efter kommunfullmäktiges beslut i november 2009 skrevs kostnaden hux flux upp från 16 till 20 miljarder. Sedan har det varit tyst om ekonomin.

Ingen vill tala om annat än Västlänken, men det finns realistiska alternativ. Ett alternativ är Kortlänken, en vändslinga på pelare inom järnvägsområdet i kombination med en ny Gårdatunnel. Ett annat är det så kallade förstärkningsalternativet, där man uppgraderar centralen och kombinerar det med en ny Gårdatunnel. Man kan också välja Västlänken med kortare sträckning utan stationer.

 

LENNART DUELL

är ledamot (FP) i Göteborgs kommunfullmäktige.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!