Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Västlänken kommer att byggas

Så här ska den framtida stationen Korsvägen se ut på västlänken - även med en uppgång mot Avenyn.

Foto: Per Wissing

Anders Högström, Liberal debattör, tidigare ordförande i Folkpartiet och ledamot i kommunstyrelsen i Lilla Edet.

Naturligtvis har jag läst de domar i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen jag refererar till.

Jag har också läst Jan Darpös tre artiklar i ämnet plus ett par till. Men inte bara det.

Jag har haft en dialog med miljörättsprofessorn Jan Darpö. Den dialogen bekräftar naturligt nog det som tidigare tillstånds- och juridikexperter sagt: Ingen mer instans kommer att pröva Västlänkens vara eller inte vara. Frågan OM Västlänken ska byggas är över. Det som återstår är HUR den får byggas.

De flesta av de villkor som regeringen satt upp i sin tillåtlighet besvaras i den järnvägsplan som varit ute på samråd och därefter granskats och godkänts av länsstyrelsen. Järnvägsplanen kommer i närtid att godkännas av Trafikverket.

Det som återstår är tillstånd för vattenverksamhet, som utfärdas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd, där Trafikverket beskriver hur de tänker följa gällande lagar och bestämmelser, lämnas i dagarna till domstolen.

Intressant i sammanhanget, vilket är en grund i resonemanget Wannholt & Co för, är påverkan på Natura 2000-område. Det är det hela Bungemålet handlar om, d.v.s. Nordkalks begäran om att öppna kalkbrott nära sådana områden på Gotland. Wannholt och Bulic har tydligen inte uppfattat att länsstyrelsen fastslagit att projekt Västlänken inte innebär någon påverkan på Natura 2000-område.

Det kan däremot det helstatliga projektet Olskroken planskildhet göra. Genomförandet av järnvägsplanen (Olskroken) kräver att Gullbergsån grävs om, då brostöden för den nya godstågsviadukten hamnar i konflikt med åns dragning. Det finns en möjlighet att det skulle kunna uppstå påverkan på Natura 2000-området Säveån.

Trafikverket kommer därför att vidta ett antal försiktighetsmått. Genom dessa försiktighetsmått bedöms att järnvägsplanen för Olskroken inte kommer att få några konsekvenser av betydelse på Natura 2000-området Säveån och att det inte krävs ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Så jag måste göra Martin Wannholt & Co besvikna än en gång. Västlänkens vara eller inte vara kommer inte att prövas igen. Västlänken kommer att byggas.

 

Anders Högström, Liberal debattör (tidigare ordförande i Folkpartiet och ledamot i kommunstyrelsen i Lilla Edet)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!