Debatt: Välj KD så får du bestämma själv

Den 15 maj skrev jag en debattartikel om Kristdemokraternas  familjepolitik här i GT, och fick snabbt mothugg (GT 21/5). Det är inte  så konstigt. Kristdemokraterna kräver mer frihet för Sveriges familjer  att bestämma själva hur de vill leva sina liv, och det är det inte alla  som vill.

Däremot är det förvånande att kritiken kommer från folkpartisten Bo Anderssen. Som liberal borde större frihet ligga honom varmt om hjärtat. Vi borde kämpa tillsammans mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som vill kvotera det mesta och bestämma hur vi ska leva våra liv.

Precis som människor i allmänhet är också familjer olika. Det som passar en familj kan vara helt fel för en annan. Det kan bero på värderingsskillnader, på arbetssituation eller på något helt annat. Vi är olika, men vi har samma rättigheter. Oavsett om man vill vara hemma med sina barn lite längre eller gå tillbaka till arbetslivet så måste man få större möjlighet att bestämma detta själv. När kritiken kommer från Folkpartiet blir det tydligt att det faktiskt bara är Kristdemokraterna som står upp för människors rätt att själva bestämma.

I nya vårt familjepolitiska program föreslår vi bland mycket annat att föräldrar ska ha rätt till tjänstledighet på heltid fram till barnets treårsdag. Vi kräver också att alla föräldrapenningsdagar ska kunna överlåtas fritt mellan föräldrar. Dessa förslag syftar till att förenkla vardagen och öka friheten, både för föräldrarnas och för deras barns skull. Barn är olika och vad som passar dem bäst under småbarnsåren vet nästan alltid bara deras närmaste.

Vi satsar också på en bättre förskola. Vi kräver att alla kommuner ska fatta beslut om ett maxtak för hur många barn som får finnas i varje grupp, därför att stora barngrupper skapar en otrygghet. Vi vill också förbättra kvaliteten inom förskolan genom oberoende uppföljning. Oavsett vad man väljer ska man vara trygg i att ens barn får bästa möjliga omsorg. Detta är långsiktiga investeringar för att barn ska få en trygg uppväxt med närvarande vuxna.

Familjer är olika men ingen är bättre eller viktigare än någon annan. Kristdemokraterna har en politik för valfrihet och kvalitet oavsett vad man väljer, och vi kommer aldrig att anklaga någon för att välja fel. Det är modernt och passar ett samhälle där människor har olika viljor. Folkpartiet betonar ofta friheten och enskilda människors rätt att själva bestämma över sina liv, men är inte konsekvent när familjer som själva vill bestämma vilken sorts barnomsorg de vill ha får blankt nej.

David Lega 

Andre vice partiledare (KD) och kommunalråd i Göteborg.