Debatt: Tystnad försenar utbyggd E20

Dagens Europaväg 20 är ett tillväxthinder för hela Västra Götalandsregionen. Dålig standard och framkomlighet ligger i vägen för framkomligheten mellan våra två största stadsregioner Stockholm och Göteborg.

Trots detta identifieras inte problemen på E20  av Kapacitetsutredningen. Den bedövande  tystnaden från den S-ledda majoriteten i region - fullmäktige riskerar att förlänga problemen för många år framöver.

Vi befinner oss i slutet på den remissrunda trafikverket anslagit för Kapacitetsutredningen, som undersöker behoven av ökad kapacitet för åren 2012-2021, 2022-2025 samt 2050.

Det är positivt att utredningen konstaterar behov av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, tidsperspektivet är dock betydligt mer akut och inkluderar en förlängning mot Jönköping.

Kapacitetsutredningen har också med rätta kritiserats för sina beräkningsmetoder för att komma till slutsatsen om ett olönsamt höghastighetståg.

I processen med att avge politisk vilja under remissrundan för utredningen försämras förutsättningarna allvarligt av den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen, S, V och MP. De har ingen egen åsikt i E20-frågan utan driver linjen att kapacitetsutredningens ställning till huvud-vägen mellan landets två största huvudstäder ska gälla även som regionens åsikt.

I klartext innebär detta att regionen inte uttalar någon uppfattning i frågan. Detta är helt i strid med de ambitioner som fanns då regionen  bildades.

Tanken var att regionens parlament skulle i vissa frågor själv få bestämma och i andra frågan vara vägledande för statens beslut.

Nu sviker den politiska ledningen invånarna i regionen genom att inte driva frågan om ett utbyggd trafiksäker Europaväg genom länet.

När det gäller E6 så har tongången varit helt annan och vägstandarden mellan Oslo och Göteborg har väsentligt förbättrats de senaste åren. Däremot ska vägen mellan Stockholm och Göteborg befinna sig i bottenligan.

Det kan inte kännas bra för någon styrande i vår region att gå in i framtiden med ambitioner som inte innebär förbättrade resevillkor för människor och gods.

Vi vänder oss till både regeringen och regionledningen med uppmaningen att prioritera en utbyggnad av E20. Vår tanke är att standarden ska vara motorväg och ha en hög trafiksäkerhet.

Besked i frågan behöver komma snarast och detta är en angelägenhet för landet, regionen, kommunerna, näringslivet, men också för både invånare och besökare.

Uppmaningen är enkel och kärnfull: Bygg ut E20 nu!

debattbygg ut e20

"Nu sviker regionens ledning invånarna.


Conny Brännberg

Regionpolitiker i Västra Götaland för Kristdemokraterna.


Annelie Enochson

Riksdagsledamot för KD i Göteborg