Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Trängselskatt är ett viktigt verktyg

Bussen ska vara snabbare än bilen och skönare än sängen. Det ska vara enkelt att förflytta sig      säkert och smidigt till jobb och studier, oavsett om man promenerar, cyklar, åker bil eller tåg.

 Allt fler affärsresenärer kommer hit och vill hjälpa Västsverige att skapa jobb. Vi hoppas också på ökad turism. Fler resor och fler besök i Västsverige är ytterst en fråga om överlevnad.

 Med fler resor och fler jobb här blir det fler som betalar skatt och vi får mer resurser till exempelvis sjukvården.

 Samtidigt vet vi att en ohämmad ökning av trafiken ökar köer och trängsel. Vi riskerar också fortsatt ökade koldioxidutsläpp.

 Den trenden måste brytas.


Satsningar på grön bilism ska fortsätta. Fler biogasbilar och nya tankställen samt ytterligare utveckling av elbilar vid bland annat Powercells på Hisingen ska uppmuntras. Alla trafiksystem måste därför öka sin kapacitet, moderniseras och genomgå standardhöjningar. Du ska kunna jobba trådlöst, bli serverad kaffe och läsa tidningen på bussen.

 Det är trist att de rödgröna partierna i Västra Götaland föreslår lägre intäkter till Västtrafik. Det riskerar att försvåra viktiga satsningar på kollektivtrafiken och ytterst undergräva möjligheterna för en hållbar utveckling.

 Självklart kommer det att bli fler resenärer med billigare priser, men det är cyklister och gångtrafikanter som ändrar sitt resande. För att locka över bilisterna behövs en rejäl standardhöjning i kollektivtrafiken, inte en sänkning.

 Västsvenska paketet innebär en satsning på bland annat Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Det ökar möjligheterna för ett smidigt resande för alla som reser i och runt Göteborg varje dag. En unik modernisering av  trafiksystemet förutsätter att vi inför trängselskatt under ett antal år som finansierar satsningarna på järnvägar och vägar, styr trafiken från   bilen till kollektivtrafiken samt tvingar fram ytterligare inköp av bussar och tåg för en ännu bättre kollektivtrafik.


Vi får inte stirra oss blinda på placeringen av enskilda betalstationer eller tekniska lösningar i dag. Vi kommer att ha tillgång till billigare och smartare övervaknings- och betalsystem inom några år.

 Det går givetvis att ha synpunkter på detaljer i västsvenska paketet, till exempel nivåer i trängselskatten där justeringar nu sker. Men i grunden handlar det om att säkra investeringar och viktiga miljösatsningar för lång tid framöver. Det är ingen tvekan om att Göteborgs central behöver byggas om kraftigt. Luftföroreningar i centrala Göteborg överskrider gränsvärdena och orsakar en för tidig död för hundratals göteborgare varje år.

 Trängselskatten är ett viktigt verktyg för att minska trängseln, förbättra luftkvaliteten och säkra infrastruktursatsningar för många år framöver.


Kristina Jonäng

 Ledamot (C) av regionstyrelsen

Rickard Nordin

 Kandidat (C) till regionfullmäktige