Debatt: Stäng alla kommunala solarier

Svenskarnas vurm för solen är välkänd. Vi solar mycket och vi solar i solarium. Men strävan efter den djupa, gyllene brännan har också en baksida. Bara i år kommer över 500 svenskar att dö i hudcancer- malignt melanom. På tio år har denna aggressiva cancerform ökat med hela 71 procent. Så får det inte fortsätta.

Vi vill att det införs en 18-årsgräns för att sola  i solarium. Vi vill också att kommuner tar sitt ansvar och tar bort solarium på kommunala friskvårdsanläggningar.

Cancerfondens siffror visar att Västra Götalandsregionen är överrepresenterad i antalet cancerfall. Enligt en undersökning om solvanor gjord 2010 visade det sig att vi svenskar föredrar en djupare färg än andra nationaliteter. På grund av våra semestervanor löper vi svenskar större risk att utveckla cancer. Som exempel reste förra året reste närmare en halv miljon till solsäkra Thailand. Det är inte ovanligt att många bränner sig.

Varje år drabbas 40 000 svenskar av hudcancer. Detta kan jämföras med alla boende i Lerums kommun. WHO har klassat solning i solarium som cancerframkallande och kopplingen är lika tydlig som den mellan rökning och lung- cancer. Solning bör även ses som en lika onödig cancerrisk som rökning.

I Sverige finns fortfarande inte något förbud trots tydliga bestämmelser, rekommendationer och kommunal tillsyn av solarier.

Redan 2007 föreslog då-varande strålskyddsinstitutet en 18-årsgräns för solarier. Det är anmärkningsvärt att kommuner fortsatte att erbjuda solarier i sina sim- och sporthallar.

År 2010 gick Strålsäkerhetsmyndigheten ut med en rekommendation till samtliga kommuner att upphöra med verksamheten.

Flera kommuner lydde råden och satte en åldersgräns på solarie-solande men det visar sig att solarier fortfarande erbjuds i hälften av Sveriges kommuner. Frankrike, Belgien och Island är exempel på länder som har lagstiftat om en 18-årsgräns.

Ibland tenderar vi att glömma bort att solen avger skadliga strålar som skadar vår hud och på sikt kan orsaka cancer. Just den långa tid det tar att utveckla malignt melanom gör att unga kanske inte ser risken. Med hjälp av information och samtal kan vi komma långt och det är därför viktigt att vuxna tar sitt ansvar för att unga under 18 år inte utsätter sig för mycket för solen.

Den uppmuntran till solbränna som många gånger sker i tidningar och andra kanaler får tyvärr oerhörda konsekvenser. Hud- cancer skapar ett enormt mänskligt lidande samtidigt som det leder till enorma samhällskostnader.


Henrik Ripa (M)

Riksdagsledamot i socialutskottet


Isabella Jernbeck (M)

Riksdagsledamot i socialutskottet