Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Solsatsning blev bara minskning

Solenergi är det energislag som svenskarna är mest positiva till. Enligt en undersökning från EU-kommissionen är 92 procent av Sveriges befolkning positiva till solenergi. Minst populär är kärnkraften.

Vi står inför ett vägval om framtidens energi och Miljöpartiet ser solenergi som en viktig pusselbit för att nå 100-procentigt förnybart. Förra året var det solenergi som byggdes ut snabbast i Europa. Tekniken utvecklas snabbt och priserna blir alltmer konkurrenskraftiga.

Men om  man  betraktar vad som händer i Sverige är det mer dystert. Enligt en granskning av SVT Nyheter är Sverige sämst på att bygga ut solel. Detta trots att vi har lika bra solläge som norra Tyskland och att snö ger extra effekt till solceller. Förklaringen ligger  i regeringen Reinfeldts ovilja.

Energiminister Anna-Karin Hatt presenterade 17/9 en solsatsning som i själva verket var en neddragning. Stödet om 60 miljoner kronor per år var aviserat att tas bort helt från år 2013, men regeringen meddelar nu i sista stund att det blir 210 miljoner kronor för åren 2013-2016. Förutsatt att stödet ges jämt över de fyra åren innebär det en sänkning till 52,5 miljoner kronor per år!

Regeringen tycks mer intresserad av att trixa med siffror än att ta tillvara sol­energins potential. Inte minst efterfrågar solbranschen långsiktiga spelregler för att kunna investera för fram­tiden.

Det viktigaste för solenergins utveckling är införandet av nettodebitering där småskaliga producenter får sälja sitt överskott ut på nätet och kvitta överskott i vissa perioder  med underskott i andra. Det är nettodebiteringen som förklarar att länder som Danmark och Tyskland lyckats med stor solenergiutbyggnad. Men i Sverige har regeringen lagt nettodebitering i utredningslådan, ännu en gång.

I Västra Götaland finns ett starkt intresse för solenergi, men för att de regionala aktörernas engagemang ska få fullt genomslag, krävs tydliga och positiva besked från nationell nivå.

Med rätt stöd kan solenergi bidra i klimatarbetet, skapa jobb och leda till att Sveriges energi i framtiden är helt förnybar. Det som krävs är politiska beslut om att ta tillvara solens potential.


Lisa Nordin, riksdagsledamot för Göteborg och MP:s energitalesperson.

Birgitta Losman, regionråd i Västra Götaland (MP).