Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Slöseriet och utsläppen ökar

Sverige är ordförandeland i EU och prioriterar miljöfrågorna högt.
Men lagen om skatt på energi är föråldrad och styr snett i dag. Ny teknik som ger minskade utsläpp av koldioxid, genom att minska energislöseriet lönar sig inte att använda på grund av lagen.
Stora volymer energirika gaser facklas bort i dag. Gaserna skulle kunna omvandlas till flytande, mycket rena, syntetiska drivmedel.
Om det ska ske, så måste det löna sig. I dag är det skattefritt att fackla gaser, men om man "förpackar om" gaserna till flytande syntetiska drivmedel och använder dem i dieselfordon, ska man plötsligt betala dieseloljeskatt, cirka två kronor i energiskatt och över tre kronor i koldioxidskatt per liter drivmedel.
Det blir inte mer koldioxid om gaserna blir drivmedel i stället för att facklas bort. Utsläppen flyttas bara från facklan till avgasrören på fordonen.

Ett konkret exempel
är restgaser från ståltillverkningen på SSAB i Oxelösund. Där facklas så mycket gas, att den hade räckt till 30 000 - 50000 kubikmeter syntetiska drivmedel.
Det blir samma mängd koldioxid om gaserna facklas, eller förbränns i dieselfordon, "oförpackade" till flytande drivmedel. Men drivmedlen hade konkurrerat ut mellan 30000 och 50000 kubikmeter dieselolja framställd ur råolja, vilket hade bidragit till minskad användning av råolja och minskade utsläpp.
Enligt lagen om skatt på energi är värme som produceras från restgaser från metallurgisk industri skattefri.
Även el och drivmedel från restgaser från processindustri borde få vara skattefri.
Regeringen planerar att skattebefria avfall som används till produktion av fjärrvärme.
Låt även andra energislag som produceras ur avfall vara skattefria!
Låt även drivmedel ur avfall vara skattefri.
Låt även gaser som ändå facklas bort på oljefält utanför EU vara "avfall", och ge flytande drivmedel baserade på dessa gaser en låg skatt.

Gaserna facklas för
att det inte lönar sig att ta rätt på dem i dag. Med ny teknik skulle gaserna kunna bli flytande syntetiska drivmedel som skeppas till EU-området.
De kan användas i stället för råoljebaserade drivmedel. Det skulle på sikt ge minskningar av koldioxid i storleksordningen hundratals miljoner ton per år.
Enbart Ryssland beräknas fackla över 30 miljarder kubikmeter gas per år. (Källa: Bent Svensson, Världsbanken, Washington).
Det motsvarar cirka 30 miljoner kubik dieselolja i energi, vilket är lika mycket som Tysklands årliga förbrukning av dieselolja.
Visa miljöledarskap, och anpassa lagen om skatt på energi i Sverige och EU, så att slöseriet med energi och fackling av gaser minimeras.

Anders Wijkman
, är vice ordförande Tällberg Foundation och Romklubben.
Sven Bergström(C) är riksdagsledamot.
Erik Olsson är professor i tillämpad maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola. Andreas Eklund är forsknings- och utvecklingschef på EcoPar AB (Utvecklar och säljer syntetiska drivmedel).

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!