Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Skriv in frihet att välja i lagen

Patienternas rättigheter har stärkts i vården och valfriheten har blivit självklar under de senaste årtiondena, senast genom Lagen om valfrihetssystem (LOV) som har möjliggjort vårdval på en rad områden.

Men såväl i politiken som i professionen finns de som har svårt att släppa makt till de enskilda människorna och som hellre ser system än individer. Det märker vi i motståndet mot vårdval och mot att släppa fram fler vårdgivare på fler vårdområden.

Det gamla tankesättet lever tyvärr i högsta grad kvar i hälso- och sjukvårdslagen. Den lagstiftning som på ett övergripande plan styr vården ska naturligtvis handla om rätten till vård och rätten till inflytande över sin vård.

Hälso- och sjukvårdens syfte, som det beskrivs i dagens lag, har dock i alltför hög grad ett befolkningsperspektiv i stället för att se den enskilde. Vården beskrivs som en knapp resurs som bör ransoneras.

Vår utgångspunkt är att den svenska vården ska vara tillgänglig för alla. Var och en som har behov av vård har rätt att få det. Likaså behöver vi slå fast individens rätt att själv välja vårdgivare. Prioriteringar ska göras enligt den etiska plattform som riksdagen har slagit fast, men ransoneringsperspektivet är otidsenligt och ovärdigt.

Vi ser tydliga tecken på hur patienters efterfrågan och krav har förändrat vården till det bättre. Vem tror att vi utan valfrihetsreformerna och patientmakten hade haft öppna mottagningar som tar emot människor samma dag, och radikalt ökad tillgänglighet såväl på vårdmottagningarna som via telefon och via nya digitala kanaler?

En förutsättning för verklig patientmakt är tillgång till  ­ relevant och aktuell information om till exempel behandlingsresultat, bemötande och arbete mot vård ­ skador.

Folkpartiet anser att det är hög tid att ändra hälso- och sjukvårdslagen och slutligen formalisera det ofta hörda mantrat om "patienten i centrum". En ny portalparagraf skulle kunna lyda:

"Individers hälsa och tillgång till vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och sjukvården. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Alla som bedöms ha behov ska ha rätt till vård. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Individen ska själv ha rätt att välja vårdgivare inom ramen för ett vårdsystem som finansieras gemensamt."

Hälso- och sjukvårdslagen måste helt enkelt anpassas till moderna människor.


Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholms län och ordförande i Folkpartiets sjukvårdsprogramgrupp.

Jonas Andersson, regionråd (FP) i Västra Götaland.