DEBATT: Skärpt lag ska minska tillgången

Att minska tillgången på illegala vapen är en förutsättning för att pressa tillbaka den grova brottsligheten. Alliansregeringen har därför tagit initiativ till en vapenamnesti i vår, under mars-maj. Under de senaste åren har skjutvapen utan licens varit inblandade i ett antal allvarliga händelser. Om det finns tillgång till vapen kan också konsekvenserna av en specifik situation, exempelvis ett bråk, bli allvarligare än de annars skulle ha blivit.

De legala användningsområdena för vapen, såsom jakt eller sportskytte, ska självklart värnas. Men varje illegalt vapen vi kan få bort är ett vapen mindre som kan skada eller döda. Amnestin innebär att det är möjligt att anonymt lämna in vapen till polisen utan att riskera straff. Detta är ett led i alliansregeringens mobilisering mot illegala vapen.

När det gäller många vapen har dessa införskaffats med vetskapen om att de är just illegala. Vapenamnestin blir en chans att ångra sig för den som kommit på bättre tankar sedan dess. Dessutom finns det många fall där någon upptäcker att man har ett vapen som man inte visste om. Det kan exempelvis bli aktuellt när en anhörig flyttar eller avlider. Även då kan människor undvika att kontakta polisen av rädsla för att bli dömda för ett vapenbrott.

Men är det verkligen  ­ någon mening med att genomföra en amnesti? Jo, det har  ­ tidigare genomförts två  ­ vapenamnestier i Sverige, 1993 och 2007, i båda fallen med gott resultat. 1993 lämnades det in 17  050 skjut ­ vapen och 15 ton ammunition till polisen. 2007 lämnades det in ungefär 13  000 skjutvapen, drygt 800 vapendelar och 14 ton  ­ ammunition. Dessutom lämnades det under den här perioden in ett större antal legala vapen för skrotning än under en motsvarande period utan amnesti. Även våra grannländer har genomfört  ­ vapenamnestier i olika omfattning.


En vapenamnesti är bara en av flera delar i arbetet mot illegala vapen. Vi har de senaste åren fått ny lagstiftning som syftar till att motverka illegal tillverkning av och handel med vapen. Polisen och tullen har också fått bättre förutsättningar för att ha kontroll över vapen som förs över gränsen. Reglerna om grovt vapenbrott har förtydligats och vapenhandlare har fått ytterligare krav på sig om anmälan och kontroll. Just nu pågår en utredning om ytterligare skärpningar.

Alliansregeringen tar brottsligheten på allvar. Med färre illegala vapen i omlopp minskar risken för att vapen används till brottsliga handlingar eller att människor drabbas av olyckor.


CAROLINE SZYBER

Ledamot (KD) i justitieutskottet

PATRICK RESLOW

Ledamot (M) i justitieutskottet

JOHAN LINANDER

Vice ordförande (C) i justitieutskottet

JOHAN PEHRSSON

Ledamot (FP) i justitieutskottet