Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

DEBATT: Signal om biogasbussar olycklig

Under många år har en infrastruktur kring biogas byggts upp i Västsverige. Hushållssopor och slaktavfall rötas och blir gas för fordonsdrift. Investeringsstöd från staten och marknadsinsatser från Västra Götalandsregionen har möjliggjort satsningen. Biogas Väst är ett av de mest lyckade biogasprojekten i världen. Besökare från exempelvis Kanada kommer hit, och eldsjälarna i Biogas Väst har åkt världen över för att berätta om projektet.

En viktig faktor för att lyckas är att Västra Götalandsregionen och kommunerna har en egen stor verksamhet. Tjänstefordon går på biogas och Västtrafik har bussar som är biogasdrivna. Utvecklingen sker växelvis. Med fler tankstationer kan offentlig verksamhet köra fler fordon på biogas, vilket gör det lönsamt för privatpersoner att köpa biogasfordon. Fler jordbrukare, kommunala bolag och andra intressenter ansluter sig som producenter och leverantörer av biogas till systemet, vilket möjliggör investeringar i ännu fler tankstationer. Det är en hög driftssäkerhet i systemet, eftersom naturgas backar upp när volymerna biogas tillfälligt tryter.

Satsningen på Biogas Väst har inneburit en växande tillgång på ett nytt fordonsbränsle sam tidigt som avfall tas tillvara och koldioxidutsläppen från trafiksektorn minskar. Med hög kompetens, ett  aktivt näringsliv och kommuner med hög ambitionsnivå har satsningen utvecklats positivt. Västsveriges miljö profil stärks och skapar jobb på samma gång. Ska biogas varaktigt vara ett kommersiellt fordonsbränsle behöver Västsverige fortsätta vara offensiva. Större volymer producerad gas, fler fordon nya tankstationer måste komma på plats. Västtrafik måste vara en växande kund för egna bussar.

Just nu genomförs upphandling av bussar för perioden 2014-2020. Kollektivtrafiknämnden har ihop med kommunerna bestämt att andelen biogas ska öka. I trafikförsörjningsprogrammet slås fast att 95 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete ska utföras med fossilfri energi år 2025. Då krävs en hög ambitionsnivå för biogas. Falköping kör i dag all stadstrafik på biogas, och Skövde kör en stor andel. Kommunerna i Skaraborg har satt upp ett mål på 60 procent biogasdrift. Inför upphandlingen av bussar föreslås att andelen biogas ska vara 45 procent i regionen. Det innebär att regionen signalerar en minskad ambitionsnivå på biogas i bussar, vilket riskerar att målen i trafikförsörjningsprogrammet inte uppnås. Det är oerhört olyckligt och troligen tvärtemot vad många medborgare förväntar sig.


Kristina Jonäng

Stig-Olov Tingbratt

Ledamöter (C) i regionfullmäktige