Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Så ska Göteborg bli attraktivare

En majoritet av världens befolkning bor i dag i storstäder. Allt fler flyttar från landsbygd och mindre städer till stora städer. Enligt prognoser kommer hela 40 procent av Sveriges tillväxt att utgå från Stockholm inom 20 år.
Storstäderna spelar helt enkelt en större roll i våra liv än innan. För att det ska gå bra för Sverige måste det gå bra för Göteborg och andra storstäder.

Moderaterna har tagit sig an denna utmaning. Partiledningen har gett en särskild grupp i uppdrag att se hur landets storstäder kan förbättras och utvecklas.
Vår arbetsgrupp har precis lämnat sin slutrapport. Vi har som Göteborgspolitiker självklart intresserat oss extra mycket för vår hemstad.

Vi tror att Göteborg kan göra mer och lära mer av andra när det gäller företag och jobb, transporter, samt segregation och utanförskap.
Forskning säger att vi i framtiden kommer att behöva konkurrera allt mer om arbetskraften mellan städer och mellan länder.

För att locka till oss duktiga människor måste vi göra Göteborg mer attraktivt för talangfulla personer och för att starta företag. Här har Stockholm och Malmö ett försprång. Vi måste arbeta hårdare för att skapa ett mer välkomnande företagsklimat.
En andra utmaning är att Göteborg är en mer bilburen stad än andra storstäder. Vi vill inte straffa ut bilen. Däremot kan Göteborg bli en bättre stad för att gå, cykla och åka kollektivt i. Alliansens satsning på det västsvenska paketet är avgörande för att nå dit. Marieholmstunneln och tågtunneln Väst- länken kommer att förbättra framkomligheten, skapa fler arbetstillfällen och hjälpa Göteborg till att bli en mer dynamisk och miljömedveten stad.

En utmaning som delas med andra stora städer är segregation och utanförskap. Många av dagens storstadsbor kommer från andra länder och vi måste bli bättre på att ta tillvara på alla människors kompetens och motverka att klyftor uppstår.
Alliansregeringen har genomfört en reform där arbete, till skillnad från tidigare, står i centrum för introduktion för nyanlända.

Dessutom sjösätter vi nu en serie skolreformer som återupprättar en kunskapsskola. Detta för att ge alla unga en bra start i livet. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet och se vad vi mer kan göra för att motverka utanförskap.
Om vi klarar att göra Göteborg mer attraktivt för talangfulla personer, kan göra staden grönare och lyckas motverka segregation och utanförskap är vi övertygade om att Göteborg kommer att fortsätta växa och få fler att förälska sig i staden precis som vi har gjort.

Lars Hjälmered
Riksdagsledamot från Göteborg och ordförande i Moderaternas storstadsarbetsgrupp

Hampus Magnusson
Biträdande kommunalråd (M) i Göteborg och ledamot av arbetsgruppen

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!