Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

DEBATT: Så kan vi få Nobelpristagare

Den 10 december är det dags för årets Nobelpris att delas ut till framstående forskare. För att få det priset krävs idogt arbete, kunskap, talang, tålamod och resurser från personen själv (naturligtvis) men också från högskolor och universitet, företag, stiftelser med flera.

Därför är vi glada för att regeringen de kommande åren satsar fyra miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forsknings- och innovationsnation med inriktning på life science-området.

Det innebär konkret forskning för att få fram till exempel nya mediciner, botemedel mot kroniska sjukdomar och livshotande sjukdomar. Satsningar sker nu på innovationer 2013-2016 med:

  • 700 miljoner kronor på forskning om viktiga samhällsproblem och strategiska innovationsområden, där samverkan mellan lärosäten, företag och institut sker.
  • 200 miljoner kronor som öronmärks för att öka drivkraften för lärosäten att samverka med näringsliv, forskningsinstitut och den offentliga miljön.
  • 600 miljoner kronor somsatsas på forskningsmiljöer (gruv-, mineral-, och strålforskning), forskning hållbart samhällsbyggande och forskning trä, skogsråvara och biomassa.
  • Industriforskningsinstituten som förstärks med 350 miljoner kronor. För att företag och forskare ska få bättre möjlighet att testa eller visa sina produkter tillförs ytterligare 200 miljoner kronor.
  • 80 miljoner kronor som satsas på att etablera innovationskontor vid universiteten i Göteborg och Stockholm samt Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Tydligt är att regeringen satsar på forskning och utbildning vid universitet och högskolor då de årliga anslagen höjs successivt med 900 miljoner kronor fram till 2016. Här finns ryggraden i vår grundforskning och mervärdet för närområdet är oerhört stort!

Samarbete mellan akademi och näringsliv leder till förbättrade arbetsmetoder, nya steg i företagens utveckling, bättre produkter och tjänster för oss konsumenter. För Centerpartiet är det centralt att det finns ett stort utrymme inom akademin att själv besluta om forskningens inriktning och prioritering, en garanti för att forskningen ska vara framgångsrik.

Nyckeln till framgång är samverkan. När vi jobbar tillsammans akademi, näringsliv, stat och region så kommer vi också kunna skörda gemensamma framgångar. Framgång i form av fler svenskar på Nobelfesten, men också fler medborgare som får ett längre liv med högre livskvalitet tack vare nya mediciner och behandlingsmetoder.

 

Karin Greenberg

regionfullmäktigeledamot (C) Västra Götaland

Rickard Nordin

riksdagsladamot (C) Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!