Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

DEBATT: S måste lämna ett besked

Vad är energipolitikens syfte? Är det att tillgodose ett lands behov av prisvärd el, samtidigt som miljömål kan nås? Eller kan energipolitiken användas som en bricka i det politiska spelet? I Sveriges ställer partiers förhållningssätt till kärnkraft frågorna på sin spets.

Kärnkraftens stabila och klimatsmarta eltillförsel är viktig för Sveriges möjlighet att både ha en stark industri, som ger hundratusentals jobb, och ambitiösa klimatmål. Men våra reaktorer är gamla och kan behöva bytas ut inom ett eller två decennier. Därför har alliansregeringen i sin energiöverenskommelse beslutat att de kan ersättas med nya, om energibolagen vill.

 

Det är dock en linje som Socialdemokraterna, med Löfven i spetsen, inte har velat ansluta sig till. Löfven har inte velat ge besked om hur man ställer sig till eventuella nya reaktorer, eller om man fortsatt ska verka för en avveckling.

Inte heller S-kongressen genererade någon form av besked i frågan. I sitt framtidskontrakt konstaterar S att Sverige är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Samtidigt skriver man där att industrins konkurrenskraft och en bibehållen effekt i energisystemet ska säkras genom mer förnybar energi och energieffektivisering. Det är nog så viktigt. Men något konkret besked om villkoren för framtidens baskraftsförsörjning ges inte.

 

Eftersom S också har sagt nej till en utbyggnad av vattenkraften, blir ett antal följdfrågor naturliga. Erkänner S baskraftens vikt för jobb och tillväxt? Vad vill man i så fall att baskraften ska bestå av, nu och på längre sikt? I dag är det frågor som saknar svar.

Stefan Löfvens ovilja att lämna energipolitiska besked förklaras naturligtvis av att S ensamt saknar regeringsunderlag. När alliansen erkänner vikten av en energiproduktion som är både stabil och klimatsmart, är Socialdemokraternas svar att man inte vill ge besked. Man kan nästan tro att S prioriterar att kunna förverkliga eventuella samarbetspartiers krav på en omedelbar avveckling av kärnkraften, framför en politik som säkrar Sveriges framtida energibehov.

 

Men Sverige behöver en energimix på tre ben. Så kan vi fortsätta ha en energiproduktion med små utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi ger hushåll och företag tillgång till energi till rimliga priser. Alliansen ger med sin energiöverenskommelse gemensamma och långsiktiga besked. Nu är det dags för Socialdemokraterna att göra detsamma.

Cecilie Tenfjord-Toftby
Riksdagsledamot (M) i Näringsutskottet och energipolitiskt ansvarig.
Lars Hjälmered
Riksdagsledamot (M) i Miljö- och jordbruksutskottet, Göteborg.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!