DEBATT: Politikerna måste ta ansvar

Träden i vår närmiljö är hotade. Alléer ska fällas. Rötter kapas. Hur kan Götborgs politiker låta våra skattepengar slarvas bort utan ett politiskt beslut? Hur kan de låta vår och våra barns framtid bli ett experiment i en tjänstemännens trädlekstuga? Hur kan de bara se på när vårt kulturarv eroderas? Vad gör de? De måste stå upp för de värden de ansvarar för inför oss väljare!

Oersättliga värden går till spillo om gamla friska träd får fällas. Ska vi få en ny skandal, typ spårvagnarna? Ska vi om tio år skaka på huvudet och fråga oss "Vem var ansvarig?" och "Hur kunde det få gå så illa?". Blir då politikernas svar: "Vi visste ingenting. Lägg inte ansvaret på oss - det var tjänstemännens beslut"?

Det är inte så en demokrati ska fungera!


Ett gammalt träd på Vasagatan kan vara värt mellan en halv och en miljon kronor. I städer som Stockholm och Köpenhamn, där träden skattas högt, beräknas deras ekonomiska värde. Enligt kommunens egna siffror kostar ett nytt träd cirka 50 000 med underhåll i tre år. Med ytterligare tio år är kostnaden 60 000. Sedan är trädet förmodligen dött, ett nyplanterat stadsträd lever i dag bara 12-20 år

Ett ungt träd har ringa värde. Det kan knappast binda damm, kan inte suga upp flera tusen liter vatten och rymmer inte en hel liten värld av växter, insekter, fåglar och fladdermöss. Det ger ingen svalkande skugga och bidrar inte till att skapa miniklimatzoner i staden. Det lockar inga turister, eller boende att samlas under grönskan.


Har politikerna räknat på den sammanlagda summa de vill skövla? Det är enkel matematik. Vilka och vilket antal träd som ska avverkas döljs numera väl, så låt oss enbart se på Vasagatan och Linnégatan. Där finns cirka 300 gamla lindar med ett värde (Helliwells värderingsmetod) på minst 136 miljoner. Då har vi inte räknat in värdet de tillför fastigheterna, turismen, klimatförbättringen etc, vilket skulle ge minst 100 miljoner till. Värdet om de fälls och blir parkbänkar - som stadens trädintendent föreslagit - är mycket litet. Är detta ett bra sätt att hushålla med våra skattepengar?

Det är nu Göteborgs politiker måste välja och fatta ett oåterkalleigt beslut angående våra gamla friska stadsträd. Ska de låta en av de senaste decenniernas största stadsmiljöfrågor rinna genom fingrarna... rakt ner i flismaskinen?

Lögner sprids om att träden är farliga. De gamla stadsträden är friska, men kommunens planer är ruttna. Träden dör av Göteborgsandan. Vi måste få en styrande trädplan nu!

Representanter för Nätverket Trädplan Göteborg, som verkar för att staden antar en trädplan.


Bertil Runström

Barbara Lindell

Lotta Lundberg

Representanter för Nätverket Trädplan Göteborg, som verkar för att staden antar en trädplan.