Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Pensionärer har inte råd med hyran

Att unga drabbas hårt av bostadsbristen i Göteborg är väl känt. Men en grupp som det är märkvärdigt tyst om i debatten är stadens pensionärer.

I Göteborg finns omkring 80 000 invånare som är 65 år och äldre. Det absolut stora flertalet av dem har naturligtvis en bostad i dag. Men det är långtifrån säkert att denna är anpassad för ett liv med avtagande rörlighet och ork.

Att sitta fast i en lägenhet på tredje våningen i ett flerfamiljshus utan hiss är redan i dag en bister verklighet för många äldre. För andra, som inte längre orkar med villa och trädgård och hellre skulle vilja ha en bekväm och tillgänglighetsanpassad hyresrätt, är bostadsbristen en effektiv bromskloss.


Lösningen är naturligtvis att bygga mer, och att det som byggs uppfyller kraven på tillgänglighet och den närhet till service som äldre behöver för att kunna leva ett rikt socialt liv. Framförallt behöver det byggas mindre lägenheter som skulle kunna passa både yngre och äldre.

Men det är inte bara bristen på lämpliga bostäder som skapar problem. Det som ändå byggs är alldeles för dyrt för de allra flesta pensionärer.

Den genomsnittliga PRO-medlemmen har en månadsinkomst på 13 800 kronor i månaden före skatt. Visst finns det pensionärer med god ekonomi, men åtskilliga kommer att vara hänvisade till enbart garantipension. Enligt statliga Pensionsmyndigheten hamnar varannan kvinna som i dag går i pension under EU:s definition av fattigdomsgräns.

Vi vet utifrån den undersökning som Hyresgästföreningen lät TNS-Sifo genomföra i våras att det finns ett stort glapp mellan hyrorna i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det är bara 19 procent i åldern 65 år eller äldre som anser att de kan betala 5 000 kronor eller mer för en nybyggd etta. Men den verkliga hyran för en nybyggd etta kan i dag uppgå till 6 600 kronor.


Oavsett vilket politiskt block som vinner kommunalvalet i Göteborg så är det hög tid att gå från ord till handling när det gäller bostadsbyggandet. Andelen äldre ökar och därmed också behovet av funktionella tillgängliga bostäder med hyror som även äldre med låg pension har råd att betala.

Det behövs också kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten i de bostäder och bostadsmiljöer som redan finns. Det skulle skapa förutsättningar för många äldre att bo kvar i sin invanda miljö och leva ett självständigt liv högt upp i åldrarna.


Sven Carlsson

Ordförande PRO Göteborg

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef Hyresgästföreningen i Västra Sverige