Debatt: P-taxa skrämmer besökare

Behöver du ibland parkera din bil i centrala Göteborg? Då vet du att den högsta parkeringstaxan hittills varit 25 kronor/timme. Stadens rödgröna majoritet tycker att det är för billigt. Trots att staden tog in 230 miljoner på parkerings- och felparkeringsavgifter under 2011 har de rödgröna beslutat att nästan dubbla avgiften till 40 kronor i timmen. Alliansen har kämpat emot höjningen men blivit nerröstade. Chockhöjningen leder till många bekymmer - inte bara för bilburna.

En uppenbar effekt blir att bilburna göteborgare och besökare undviker att stanna för länge. I möjligaste mån kommer man söka andra lösningar, som att besöka en helt annan stad, eller köpcentra utanför staden. Om man "måste" in till centrum gör man vad man kan för att be­gränsa besöket. Då trängselskatter införs nästa år blir det än mer kostsamt att ta sig till och från staden. Det drabbar dem som av praktiska skäl har svårt att välja kollektivtrafik, till exempel barn­familjer.

En uppenbar risk är att butikerna i centrum får svårt att överleva. I debatten hörs ofta att vi ska ha en levande stadskärna med handel och människor. Men många butiksägare är förtvivlade över vad som sker när människor inte längre kan ta bilen till centrum. Butiker kan tvingas stänga och handeln koncentreras än mer till externa köpcentra.

Även antalet p-platser blir färre. I samband med flera stora byggprojekt har platser försvunnit utan att ersättas med nya. Miljön blir knappast någon vinnare. Tvärtom tvingas man köra runt, runt för att söka en ledig plats. Bilen släpper då ut betydligt mer avgaser än om man snabbt funnit en plats till ett rimligt pris. Vi vill se många parkeringsgarage under jord, så att staden präglas av levande, gröna ytor och gatorna fylls av gående och cyklister.

Miljön får stå tillbaka även på andra håll. Tidigare i år beslutade de rödgröna att parkeringsstimulanserna för miljöfordon ska avvecklas. Dessa förmånliga p-villkor har varit en succé i staden - runt 20 000 utfärdade tillstånd i dag. Alliansen gjorde vad vi kunde för att bevara miljöbilarnas p-tillstånd, men röstades ner även här. Slopandet beräknas ge kommunen 32-42 miljoner kronor om året. Det kortsiktiga ekonomiska perspektivet har vunnit kampen över miljöperspektivet när det socialdemokratiskt ledda styret bestämmer parkeringspolitiken i Göteborg.

P-avgifterna ska vara ett verktyg för att skapa trafiksäkerhet, cirkulation och effektiv parkeringsplanering. De ska inte missbrukas som smygbeskattning av göteborgare och besökare.


Martin Wannholt (M)

Kommunalråd i Göteborg


Helene Odenjung (FP)

Kommunalråd


David Lega (KD)

Kommunalråd