Debatt: Nöjd personal fifflar inte på jobbet

Det rapporteras med jämna mellanrum att Sverige är relativt fritt från korruption, och det är vi också. Det gäller även Göteborg, även om man ibland kan få uppfattningen att staden är mer eller mindre genomkorrupt.

Så är det naturligtvis inte.

Vi har, och det har jag sagt många gånger tidigare, nästan 50 000 anställda som dagligen gör ett otroligt bra arbete. Av dessa finns det några få som förstör bilden genom oegentligenheter och får ett alldeles för stort utrymme.

Det är ett stort problem.

Göteborgarna måste kunna lita på att alla tjänstemän och politiker arbetar för stadens bästa. Ingen ska sko sig själv på våra gemensamma pengar.


Nu är granskningskommissionen som ska titta bakåt och söka efter orsaker till de problem som finns i Göteborg tillsatt. Detta är ett viktigt steg för att kunna undvika detta i framtiden. För att komma till rätta med problemen måste vi hitta dess grundorsaker.

Alla förvaltningar ska ta fram policies för internkontroll, och tack vare dessa har en del oegentligheter avslöjats. Dessa system är till för att man inte ska kunna göra fel.


Men det räcker inte att ha ett Göteborg där man inte kan göra fel, vi ska ha ett Göteborg där man inte vill göra fel!

Jag brukar prata om betydelsen av goda värderingar, men jag är också övertygad om att vi måste arbeta med stolthet för att komma framåt.

I kommunens medarbetarenkät, som mäter hur de anställda runtom i staden upplever sina arbeten, framkommer det att chefer och anställda vare sig är nöjda eller stolta över sina arbetsplatser. Många trivs inte på jobbet. Detta måste vi arbeta med, de anställda i Göteborgs stad måste vara stolta över sin arbetsplats! Man måste få trivas med sitt jobb.

Nu är det självklart inte så att alla som inte trivs på sitt jobb fifflar, men jag är övertygad att det är en viktig faktor att titta närmare på, när vi letar efter lösningar på problemen.


Den som är stolt över sin arbetsplats och sin arbetsgivare och dessutom trivs på sitt jobb, kommer knappast att fiffla för egen vinning.

Vi kan inte fortsätta att acceptera att folk inte är nöjda. I stället måste vi ta reda på varför våra anställa är missnöjda och det borde läggas ett enormt arbete på att ändra detta.

I ett Göteborg där medarbetarna är nöjda på sin arbetsplats och stolta över sina insatser blir de en förstärkt tillgång för staden.

Då blir Göteborg en bättre stad att leva i!


David Lega
Kommunalråd i Göteborg och andra vice partiledare för Kristdemokraterna.