Debatt: (MP) struntar i miljöutbildning i skola

Bakom Pisadebatten om skolresultaten finns ett ouppmärksammat problem:  barnen riskerar bli maktlösa cyniker i miljöfrågan. När vi nyligen  frågade eleverna på en skola i Malmö framgick det att de flesta skolbarn  har kunskap om miljöproblem och vill åtgärda dem, men majoriteten vet  inte hur.

Skolan skulle kunna vara en utmärkt plats för barnen att få de verktyg för förändring som de själva efterfrågar. Det är också därför som hållbar utveckling pekas ut som ett särskilt ansvar i läroplanen.

I en ny rapport som vi presenterar i dag undersöker vi vad partierna vill göra åt detta. Dessvärre är det inte särskilt mycket.

Miljöpartiets Gustav Fridolin vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan, men nämner inget om undervisningen i miljö och hållbar utveckling. MP:s 40-sidiga partiprogram nämner inte miljö kopplat till hållbar utveckling i skolan en enda gång.


Skolminister Jan Björklund (FP) konstaterar nöjt att "hållbar utveckling är en av skolans huvuduppgifter och skolorna jobbar med det varje dag". Men vår kommunundersökning visar att det inte stämmer.

När vi granskar partiernas motioner i riksdagen sedan den nya läroplanen trädde i kraft så hittar vi sammanlagt sex stycken som kan relateras till lärande för hållbar utveckling. En av dem kommer från MP och rör trädgårdar på skolgården. En snäll beskrivning är att det är ett klent resultat för ett parti som har "miljö" i sitt namn.

För de partier som vill lyfta upp frågan så behövs beslut om att:

Skolpolitiken och miljöpolitiken måste samordnas.

Elever behöver ges redskap för en hållbar utveckling och skolan bör synliggöras bland miljömålen; inte ett enda av etappmålen rör i dag utbildningens roll. Här har både staten och kommunerna ett stort ansvar.


Skolmyndigheterna måste engageras.

Skolverket bör ges uppdraget och resurser att stödja skolornas arbete med läroplanens krav på utbildning för hållbar utveckling. Skolinspektionen bör åläggas att utvärdera om det sker.

Rektorsutbildningen

bör innehålla en obligatorisk kurs i lärande för hållbar utveckling.

Kompetenta lärare behövs.

Det är hög tid att lärarutbildningen inrättar en obligatorisk kurs i lärande för hållbar utveckling.

Bra läromedel behövs också.

Läromedel om hållbar utveckling är en bristvara. Vi har därför själva tagit fram ett gratis sådant om energi och hållbar utveckling, men det ska inte vara vårt uppdrag.

Skolan ska vara den plats där barnen både får kunskap och verktyg för att påverka sin framtids viktigaste frågor. Det är dags att de får lära sig att påverka den allra viktigaste.

Mikael Karlsson

Ordförande i Naturskyddsföreningen