Debatt: Mansdominerade bolag satsar mest på friskvård

Göteborgs stad och dess bolag är en av Sveriges allra största arbetsgivare.

 Om staden är en bra arbetsgivare beror på flera saker.

 Det första man tänker på är förstås lönerna.

 Här har socialdemokraterna under flera år avsatt extrapengar för att få jämställda löner. Bra så. Det hade nog gått att lösa även utan extrapengar, men med tilläggen kunde kvinnolönerna höjas utan att männen behövde avstå. Många mansdominerade yrken ligger långt över de rekommenderade lönerna.


Men lönerna är inte allt. Tre områden som måste förbättras är jämställdheten på chefsnivå, företagshälsovården och friskvårdsarbetet.

 Ännu är bara 28 procent av Göteborgs 71 toppchefer kvinnor. Kommunledningens mål med 40 procent kvinnor år 2010 kommer inte att nås med nuvarande takt. 

 Göteborg har högre sjukfrånvaro än de flesta kommuner. Liksom i samhället i stort har frånvaron minskat, men inom vissa yrken fortsätter den att öka. I hemtjänsten har den passerat 15 procent. Frånvaron är högst i stadsdelsförvaltningarna, lägre i fackförvaltningarna och lägst i de kommunala bolagen.

 Vore man nu logisk (och lite naiv) skulle man tro att utgifterna för företagshälsovård och friskvård var störst på de arbetsplatser som hade de tyngsta jobben, men så är det inte. 

 Tvärtom visar stadsrevisionens granskning att satsningarna är större i bolagen, som domineras av män.

 Samma bild får man av företagshälsovården – de som har minst behov har störst tillgång.


Har det gjorts en analys om vilka som har fysiskt tunga arbeten? Nej.

 Har man reflekterat över vilka som har fysiskt monotona arbeten? Nej.

 Har man sett till vad förvaltningen/bolaget har råd att betala? Ja, men utan att koppla detta till andra faktorer eller till sjukfrånvarostatistiken.


I stadens budget är socialdemokraterna tydliga med att staden ska betraktas som en enda arbetsgivare, oavsett om man arbetar för en förvaltning eller för ett kommunalt bolag. Vad detta betyder i praktiken är dock svårt att se.

 Löneläget är väsentligt lägre i SDN än på andra håll, satsningarna på företagshälsovård och friskvård mindre.

 Det finns att göra för att Göteborgs stad ska bli en jämställd arbetsgivare.

 I teorin håller socialdemokraterna med, men från detta till att faktiskt ta itu med de kvardröjande orättvisorna verkar steget långt. Kommer majoriteten att fortsätta ducka i dessa frågor som är så viktig för att våra verksamheter ska fungera?


Kristina Bergman Alme 

Jonas Ransgård 

Kristina Bergman Alme (fp) är ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige.

 Jonas Ransgård (m) är kommunalråd.