Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Krafttag mot skottlossningar nu!

Under senare tid har det återigen varit skottlossningar i bland annat Biskopsgården. Det visar tydligt på de problem som finns i segregerade områden med stort utanförskap. Det är också en siffra som bekräftar att den politik som alliansregeringen har drivit under de senaste två mandatperioderna på många sätt är ett enormt misslyckande.

Att skottlossningar har blivit så vanliga att de numera knappt ges mer än en notis i medierna visar med stor tydlighet hur samhället har förändrats till det sämre. Men trots den mycket bekymmersamma situationen – bland annat då en förbipasserande som var ute och rastade hunden skadades av en kula i Biskopsgården, och där någon kan komma att dödas vilken dag som helst – gör alliansen för lite och för sent för att stävja den här mycket allvarliga brottsligheten. Det lagförslag om skärpta straff för vapenbrott som alliansen har lagt fram, och som föreslås träda i kraft i september i år, är visserligen ett litet steg i rätt riktning, men varför kommer det så sent?

 

Skjutningarna i Biskopsgården och i övriga Göteborg är nämligen bara en del av en större problematik som finns i andra liknande områden i landet. En problematik som innefattar olika typer av gängrelaterad brottslighet, som drogförsäljning, personrån och utpressning. Men även andra problem såsom bilbränder och skolbränder, attacker med stenar mot lokalbussar, räddningstjänst och polis samt regelrätta upplopp likt de som drabbade Husby och en lång rad andra områden förra året och som nyligen återigen bröt ut i Skäggetorp i Linköping. För att komma tillrätta med de här problemen krävs därför inte bara skärpta straff för vapenbrott, utan en helt ny politik inom flera olika områden.

Borgerlig Framtid är ett parti med blågrön inriktning som kommer att ställa upp i riksdagsvalet i höst. I vårt samhälle ska ingen behöva vara orolig för att träffas av en kula när man är ute och rastar hunden. I motsats till de tafatta allianspartierna vill vi därför bland annat ta krafttag mot brottsligheten genom en rad olika åtgärder:

+ Straffskärpning för en rad olika brott, bland annat för upprepad brottslighet, grova våldsbrott, rån och utpressning.

+ Skrotad straffrabatt, den som döms till ett fängelsestraff ska avtjäna hela tiden.

+ Ökad polisiär närvaro i områden med återkommande brottslighet. Kriminella element ska inte ges möjlighet att verka efter eget huvud och utföra skottlossningar, starta upplopp och liknande.

+ En förändrad invandringspolitik för att förhindra att segregeringen ökar och att utanförskapsområdena blir ännu fler och ändå mer utsatta.

Endast genom de här och andra åtgärder kan vi vända samhällsutvecklingen i en annan riktning än alliansregeringens. Sverige behöver ett borgerligt parti för personlig trygghet och säkerhet i vardagen.

 

Tomas Evaeus

Borgerlig Framtid

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!