Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

DEBATT: Klimatoro - men var är politiken?

Nyligen kunde vi i en av landets tidningar läsa om det allvarliga läget med extrem hetta och bränder i Australien till följd av klimatförändringarna. I artikeln precis bredvid kunde vi läsa vilka exotiska resmål som är populärast bland svenskarna. Att på detta sätt rapportera om klimatförändringarnas konsekvenser utan att koppla till orsakerna ser man allt oftare. Det är hög tid för en politik som har en helhetssyn på hur vi ska klara utmaningarna.

Klimatförändringarna går fortare än vi tidigare trott. På frågan vad som oroar mest svarar svenska folket klimathotet. Men i senaste budgetdebatten nämnde finansminister Anders Borg (M) klimat noll gånger. Ansvaret för klimatförändringarna kan inte läggas på den enskilda individen. Det behövs politik som skapar möjligheter för klimatsmarta val för människor och företag. Det är ett politiskt ansvar att se till att det lönar sig att minska sina klimatutsläpp.

Kraftigt minskad klimatpåverkan och arbete med klimatanpassning måste högre upp på den politiska agendan. De gröna partierna i världen inser allvaret och är beredda att ta de beslut som krävs, men det är nödvändigt att bygga klimatallianser med andra partier. Sådana allianser förutsätter i sin tur att väljarna kräver att politikerna tar klimatansvar. Det betyder exempelvis att ge mandat till politikerna att välja bort ökade utsläpp från väg- sektorn genom att styra om investeringar från ökning av vägtrafiken till järnväg och sjöfart. Det krävs också tydliga styrmedel för att få in förnybara bränslen i fordonen och beslut som ökar andelen kollektivtrafik och cykel. Ännu finns inget intresse från andra partier att på allvar vilja eller våga göra detta.

2014 kan - och behöver - bli förändringens år.  Vi i Miljöpartiet skulle välkomna en sådan förflyttning hos de andra partierna. Vi behöver ta ansvar, i stället för att som regeringen hänvisa till att Sverige är ett så litet land. Då behövs satsningar i ny järnväg, energisnåla byggnader, 100 procent förnybar energi och mer närproducerad och klimat - smart mat.

Trängselskatten visar att relativt små förändringar för att styra i hållbar riktning kan orsaka stora debatter. Men det behövs fler hållbara politiska beslut. Då krävs politiker som vågar ta sådana beslut och väljare som ger politikerna mandat att agera långsiktigt, eftersom klimatfrågan inte blir löst på så kort tid som de fyra år en mandatperiod pågår. Så vilka politiker vill du ha i stad, region och riksdag 2014?


Birgitta Losman

Regionråd (MP), Västra Götaland

Lise Nordin

Riksdagsledamot (MP) Göteborg