DEBATT: KD har krattat för fler byggen

Till Göteborg kommer varje år tusentals nya människor, och det ska vi vara glada för. Nya studenter, tillkommande arbetskraft och människor med utländsk bakgrund bidrar alla till att utveckla och förbättra staden.

Det är ett privilegium att tillhöra en del av landet som har befolkningstillväxt, men det skapar också en del utmaningar. Behovet av fler bostäder är en sådan. Bostadsbristen är i dag enorm och politiker, företag och kommuner måste göra allt för att fler bostäder ska byggas.

Regeringen föreslår många åtgärder för att få fram fler bostäder, inte minst för studenter. Dessa kommer att öka möjligheterna att hyra en lägenhet i andra hand, vilket på kortare sikt gör det enklare att hitta bostad.

Men det är givetvis ökat byggande som är nyckeln till fler bostäder.

Kristdemokraterna har sett till att bygg- processen ska gå snabbare och kan bli billigare. Vi sänker fastighetsavgiften för flerfamiljshus, och undantaget från fastighetsavgift vid nybygge förlängs från fem till femton år. Vi påbörjar nu också arbetet med att förenkla reglerna för byggande av studentbostäder.

Utöver detta finns det mycket i processen kring byggande som kan förbättras, både från statligt och från kommunalt håll.

Regeringen har beslutat att satsa ytterligare på att korta tiden som en överklagandeprocess tar. För Göteborg kan detta betyda mycket. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i dag de tredje längsta handläggningstiderna för över- klaganden i landet. En process här tar i genomsnitt 211 dagar. Genomsnittet i landet är 91 dagar.

Men ansvaret ligger också hos den styrande vänster - majoriteten i Göteborg.

De måste visa vilja och mod att göra något som tar steg framåt.

Vi vill ha en breddad planprocess där fler arkitekter än kommunens ritar planer. Dagens upplägg är som skapat för långa processer. Men så ska det inte behöva vara. När utomstående arkitekter ges möjlighet att ta fram planer kommer fler spadar att sättas i marken.

Vi måste göra allt för att ta tillvara de krafter som vill bygga. Ständigt får vi exempel på hur företagare runtom i landet lyckas kapa kostnader och bygga billigt. Detta gäller speciellt studentbostäder där nytänkande och nya lösningar måste stimuleras.

Med regeringens förändringar så ökar möjligheterna att bygga bostäder i Göteborg.

Vi hoppas att den rödgröna majoriteten lyssnar så att det äntligen blir någonting gjort.


DAVID LEGA 

Kommunalråd (KD) i Göteborg och andre vice partiledare

MARIANNE BERGMAN

Ledamot i kommunfullmäktige (KD) och stadsdelsnämn Västa Göteborg.