Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

DEBATT: Investering i Sveriges framtid

Cecilia Dalman Eek.

Fler barn ska få vara på förskolan och lära sig tillsammans med andra barn. I dag går gränsen för allmän förskola vid tre års ålder, och den vill Socialdemokraterna sänka till två år. Barns utveckling och möjlighet att lära senare i livet blir bättre om de tidigt får gå i en bra förskola. Den möjligheten behöver fler barn få, inte minst för att stärka förutsättningarna för bättre kunskapsresultat i skolan både för individen och för landet som helhet.

De som i dag inte går i förskolan är kanske just de barn som bäst behöver den. Därför vill Socialdemokraterna att det ska bli lättare för familjer att låta de mindre barnen gå på förskolan.

Den höjda ambitionen stöds av internationell forskning som tydligt visar att en kvalitativ förskola ger barn en starkare position inför det livslånga lärandet. Det är ett sätt att ge barn också från hem utan studievana ett bättre utgångsläge inför skolan. I dag är det till alltför stor del föräldrarnas studiebakgrund som avgör om ett barn lyckas i skolan eller inte. OECD:s PISA-studier visar att tvååringar som gått i förskolan presterar i genomsnitt tio procent bättre än barn som inte gjort det.

En utökad förskola med god kvalitet ger därför också fler barn goda förutsättningar inför skollivet och minskar klyftorna mellan barn från studievana hem och barn vars föräldrar inte studerat. Det är en investering i Sveriges framtid att fler barn får gå i förskolan!

Som ett första steg ska förskolan alltså vara till för barn från två år, i stället för vid tre års ålder som det är i dag. Huvudsaken ska inte vara vad föräldrarna gör, utan att barnen ska få en god start i en förskola med hög pedagogisk kvalitet. Vi vill också sänka avgifterna med totalt 5 040 kronor per barn och år. Vi använder hellre skattepengarna till att ge barn viktig utveckling, och tar bort vårdnadsbidraget.

I Göteborg har en helt unik utbyggnad gjort att den tidigare långa kön till förskolan nu i det närmaste är borta. Men barngrupperna är stora på sina håll. Föräldrar, barn och personalen måste vara trygga med verksamheten på förskolan. För att lyckas med ambitionen att höja kvaliteten samtidigt som fler barn ska få plats, behövs det både investeringar i personalen och på många håll också mindre barngrupper.

Förskolan måste vara en trygg plats för att barnen ska kunna tillgodogöra sig ett pedagogiskt innehåll. Som en del i det livslånga lärandet behöver förskolan bli ett investeringsområde.

CECILIA DALMAN EEK, riksdagsledamot (S) för Göteborg.

ANNA JOHANSSON, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.