Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Internationellt samarbete krävs

Miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet hör till en av vår tids stora utmaningar. I Östersjön är det stora problemet övergödning från bland annat avlopp och jordbruk.
På Västkusten har fisket många gånger legat långt utöver långsiktigt hållbara nivåer.
Alliansen har därför gått från ord till handling med en miljard till havsmiljön under förra mandatperioden. Ytterligare en miljard satsas nu fram till 2014.

Konkret jobbar alliansens med bildande av marina reservat, bildande av en marin nationalpark, lokala vattenvårdssatsningar, musselodlingar, avgiftssystem för kväve och fosfor, förbud mot utsläpp av toalettavfall och förvaltningsplaner för olika fiskarter.
En viktig pusselbit föll också på plats i somras när den nya Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, startade sin verksamhet i Göteborg. Tidigare var havs - och vattenförvaltningen splittrad mellan ett flertal myndigheter. Det gjorde att pengar inte kunde användas helt effektivt och att resultatet inte blev så bra som det kunde bli. Detta är nu ändrat.

HaV ska arbeta för att våra hav, sjöar och vattendrag når god ekologisk status och kommer till glädje och nytta för alla.
Miljardsatsningar, otal projekt och en ny myndighet är avgörande, men samtidigt otillräckligt för att vi ska klara de viktiga utmaningar våra hav står inför. Skälet är att miljöutmaningarna i haven är internationella till sin natur och därför också måste mötas internationellt.

Att driva på för att alla länder runt Östersjön och västerhavet ska minska sin miljöpåverkan är en fortsatt mycket viktig uppgift för vår regering.
Det är viktigt eftersom ett utsläpp i Sverige eller Polen är lika avgörande som ett utsläpp i Estland eller Finland.
Att värna havsmiljön och förbättra miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet tillsammans med våra grannländer är avgörande för att även kommande generationer ska kunna fiska längs Bohuskusten eller ta ett bad i friskt vatten i Östersjön. Alliansen tar uppgiften på allvar och ger den fortsatt hög prioritet.

Lars Hjälmered
Riksdagsledamot (M) Göteborg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!