Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Ingen effekt av tidigare stängningar

När det uppdagades att man ville begränsa serveringstillstånden på stadens krogar blossade det upp en debatt. Krögarnas intressen stod mot de rödgrönas oro för folkhälsan, uppbackad av en resurssvag polis.

 I kommunfullmäktige kom det att handla om huruvida man skulle stänga klockan tre på fredagar och lördagar eller enbart tre på fredagar.

Man uteslöt medborgarna helt ur ekvationen, och trots att 13 000 namn samlades in kunde folket inte påverka beslutet. Eftersom politikerna hade svårt att enas kompromissade de rödgröna i kommunfullmäktige. Detta är bara ett exempel som tydligt visar på klyftan mellan styrande politiker och stadens befolkning.

 

Göteborgarnas förtroende för sina kommunpolitiker har på två år minskat från 75 till knappt 50 procent. De flesta viktiga debatter som rör Göteborgs medborgare förs innanför kommunfullmäktiges väggar. Oftast hinner besluten klubbas igenom av en skyndsam rödgrön majoritet utan att de först förankrats hos medborgarna.

Vägvalet månar om medborgarinflytandet. Vi uppmuntrar till dialog mellan politiker och medborgare. Vi vill på så sätt involvera göteborgarna i de beslut som kommer att påverka vardagen. I fallet med krogstängningen bortsåg politikerna helt från vad krog- och nattklubbsgästernas efterfrågan och önskan var.

 

Nu går det knappt att se någon mätbar effekt av stängningen. Misshandelsfallen har inte försvunnit utan flyttats till lördagen och de minskningar vi sett har skett mellan tolv och tre. Vi ser inte heller att alkoholförgiftningarna minskat mot tidigare år.

Göteborg är en evenemangsstad och en arbetarstad där vi besöker krogar och restauranger främst på helger. Lösningen på de problem som kan uppstå i samband med alkoholförtäring är inte att ytterligare begränsa krogbranschens möjligheter att möta sina kunder. Vi vill i stället se en bättre kontroll av nattklubbarna. Klubbar som inte sköter sina åtaganden bör förlora sitt serveringstillstånd. På så sätt bestraffas inte hela Göteborgs restaurang- och krogbransch.

Maria Berjaoui

Martin Forsell Kandidater (Vägvalet) i kommunvalet i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!