Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Ideellt arbete behöver mera pengar

Vi lever i en tid när vi förfäras över avslöjanden om missvård, både inom den kommunala som den privata äldreomsorgen. Därför kan det vara mycket värdefullt att öka floran av utförare även med non profitorganisationer, som har en helt annan långsiktighet än kvartalskapitalister och kommun- och landstingsbyråkrater.

Dessa ideella organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé, och är ofta betydligt mindre än kolosserna i bolags- och kommunsfärerna. I Göteborg driver Stadsmissionen Götaholms äldreboende. Vi har även Göteborgs räddningsmission och Bräcke diakoni som bedriver annan viktigt verksamhet på ett bra sätt.

Politiker lyfter gärna vältaligt fram non profit som ett alternativ mitt emellan det offentliga och det privata. Men vackra ord löser sällan problem. Många organisationer är ändå helt beroende av att vinna kommunala upphandlingar. Dessa sköts av en deras främste konkurrent, kommunen eller landstinget, som både bestämmer villkoren och håller i pengarna. Det är därför bra att den utredning som Anders Wijkman leder snart presenterar sina förslag till ändringar av lagen om offentlig upphandling.

Vi vill se en lagstiftning som gör det möjligt för ideella utförare att långsiktigt kunna bedriva olika samhällstjänster.

Vi vet att det finns svårigheter för non profitorganisationer att garantera den ekonomiska stabiliteten när de vill nyetablera verksamhet. Stora koncerner kan ta lån eller använda del av vinst till att expandera. Små idéburna organisationer svårt att skaffa sig samma ekonomiska kraft.

Det är inte ovanligt att banker och finansierings­institut överhuvudtaget har svårt att förstå sig på en verksamhet som inte har rent affärsmässiga upplägg. För att underlätta en expansion av värdebaserad välfärd föreslår Kristdemokraterna att en fond inrättas nationellt för att främja finansieringslösningar. Tanken är att organisationer och stiftelser ska kunna låna långsiktigt med goda villkor.

Kristdemokraterna har inga problem med alternativa utförare i välfärden. Men vi har problem med att politiken inte axlar det ansvar man har för att formulera vilka krav vi ställer på de verksamheter som vi solidariskt finansierar, samt säkerställer en professionell uppföljning av verksamheterna.

För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i denna sektor, krävs att vi kommun- och landstingspolitiker vågar tänka nytt och tänka om så att non profitaktörerna får bättre förutsättningar än i dag.


MARIANNE BERGMAN, ledamot (KD) i Göteborgs kommunfullmäktige 


MAGNUS BERNTSSON, fullmäktigeledamot (KD) i Västra Götalandsregionen