Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Höjda p-taxor är oseriös politik

Precis som GT:s ledare skriver den 2 februari vill trafikkontoret höja p-avgifterna i Göteborg. Detta trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och trafiknämnden att ingen höjning skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013.

 

Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.

Men trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar, varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgifts- höjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i trafiknämnden den 28 november 2011 av både alliansen och den rödgröna majoriteten.

Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.

Beslut om avgiftshöjning kommer att tas på nästa sammanträde den 10 februari.

 

Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt, utan att förankra hos medborgarna, är att betrakta som oseriöst. När det hettade till låtsades rödgröna majoriteten blidka allmänheten genom att påstå att de absolut inte tänkte genomföra någon höjning eller tidsbegränsning.

Nu höftar trafikkontoret

"Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering."

När avveckling av miljötillstånd för parkering var uppe för beslut härom veckorna blev det ramaskri och alliansen kallade de rödgröna för bilfientliga.

 

Men är inte trängselskatt, tidsbegränsad parkering och dyrare parkeringstaxa minst lika om inte än mer bilfientligt?

För en sak glömmer man lätt bort: I dagsläget finns det en statlig subvention vid köp av miljöbilar som skattebefrias i fem år. Varför ska en gruppering få både gratis parkering och skattesubvention?

Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på trafikkontoret om hur man ska få boende som i dag parkerar på gatumark att ställa bilarna i p-hus.

 

Enda sättet enligt trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära två till fyra gånger så dyrt mot boendeparkeringens priser i dag.

Vägvalet kommer att yrka avslag till höjda parkeringsavgifter, med hänvisning till vad den rödgröna majoriteten sagt tidigare. Vad kommer alliansen att göra när det nu verkligen gäller en fråga som berör många göteborgare?

 

Theo Papaioannou

Ledamot i trafiknämnden, Göteborg, och partiledare för vägvalet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!