DEBATT: Hemtjänsten har blivit ett lotteri

I dag har den rödgröna majoriteten chansen att förändra hemtjänsten i grunden när Göteborgs stads egen utredning om möjligheterna till att införa lagen om valfrihet, LOV, behandlas i kommunstyrelsen. Alliansen vill öka äldre människors valfrihet, förbättra kvaliteten i vården och se till att alla människor får en värdig äldreomsorg i Göteborg. Därför har vi lagt förslag om att staden nu ska starta upp förberedelsearbetet för att kunna införa kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihet, med start inom hemtjänsten.

Socialdemokraterna har infört att man får välja vad som ska utföras i det som kallas Göteborgsmodellen. Men äldre får inte bestämma vem som ska göra det. Larmrapporterna om situationen inom hemtjänsten blir allt fler. Äldre glöms bort, äldre får mindre hjälp och många blir illa bemötta. Det sker i dag och det är fullständigt oacceptabelt. För oss är det uppenbart att det nu behövs kraftiga förändringar för att öka och säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen. Göteborgsmodellen har inte fungerat.


Vi ser en lång rad positiva fördelar med att införa kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihet. Vi vill att äldre ska få frihet att välja vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till och vad man får hjälp med. Samtidigt sätter frihetsreformen kvalitetsfrågorna på agendan eftersom kundvalssystemet konkurrerar med kvalitet och inte pris.

Oavsett ett införande krävs redan nu omfattande förändringar av det system som de rödgröna med Anna Johansson (S) i spetsen håller fast vid.

Rapporten från stadsledningskontoret visar tydligt på hur olika hemtjänsten fungerar i stadsdelarna. I dag måste de äldre ha tur med var de bor för att få en bra omsorg. Hemtjänsten i Göteborg har blivit ett lotteri och så kan det inte fortsätta.

Dagens kommunala monopol trycker undan kreativitet, innovationskraft och delaktighet. Valfriheten förbättrar kvaliteten genom konkurrens och bidrar till att skapa nya jobbmöjligheter och öppnar upp för egenföretagande i en kvinnodominerad bransch. Samtidigt flyttas makten från politiker och tjänstemän till de äldre. Det är i grunden något positivt, men inte i vår stad.

Om den rödgröna majoriteten verkligen vill göra något åt de problem som vi alla ser inom hemtjänsten krävs mer än några små justeringar i systemet och fortsatta utredningar. Det krävs ett nytänkande!


ANN CATRINE FOGELGREN

Biträdande kommunalråd (FP)

MARIA RYDÉN

Kommunalråd (M)

DAVID LEGA

Kommunalråd (KD)