Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

DEBATT: Hemtjänst tvingas vårda döende

ANN CATRINE FOGELGREN Biträdande kommunalråd (FP) i Göteborg
Foto: Lennart Rehnman

Det saknas pengar inom hemtjänsten och flera stadsdelsnämnder i Göteborg planerar att genomföra besparingar för att klara ekonomin. Men då stadsdelarna avvecklar kostsamma platser på äldreboenden och korttidsplatser får hemtjänsten ta smällen med mera arbete.

De kortsiktiga besparingarna i stadsdelarna har bidragit till att hemtjänsten i dag sköter och vårdar mycket svårt sjuka och döende.

Hemtjänstens personal får ta hand om allt mer och en allt högre arbetsbörda för personalen stressar upp medarbetare som leder till sjukskrivningar och allt fler vikarier. Stressen sprider sig också till de äldre vilket gör anhöriga oroliga. Det är en oroande utveckling som måste brytas.

Vi hör allt fler rapporter om insatser som ställs in och att personalen behöver utföra servicen till de äldre på kortare dit än vad som egentligen än planerat. Mitt i stressen mellan olika hembesök händer också att äldre glöms bort. Det är varken mänskligt eller förenligt med socialtjänstlagen.

Kompetensen finns hos personalen, den ska vi vara stolta över. Men hemtjänstens personal har inte de rätta förutsättningarna och det saknas finansiering för att täcka kostnader för arbetsplatsträffar, schemaläggning, planering, fortbildning och transporttid mellan de äldre.

Folkpartiet och alliansen vill öronmärka pengarna till äldre genom att säkerställa att pengarna hamnar rätt och för att ge Göteborgs äldre frihet att välja. Fullmäktige avsätter varje år betydande belopp till äldreomsorgen, men eftersom pengarna inte är öronmärkta kan stadsdelarna fördela om resurserna efter eget tycke, vilket också sker.

En sammanställning av stadsledningskontoret visar att en genomsnittlig stadsdelsnämnd i Göteborg använder i snitt sju procent av sina resurser avsedda för äldreomsorg till andra verksamheter. Folkpartiet vill också att den så kallade Göteborgsmodellen för ökad valfrihet utvärderas. Signalerna från stadsdelarna är att hemtjänsten inte har fått förstärkning för att kunna genomföra modellen, som är kostnadsdrivande.

På vårt initiativ kommer kommunfullmäktige snart att debattera frågan om sparkraven inom äldreomsorgen. I den debatten hoppas vi att majoriteten ger klara besked om varför äldre prioriteras bort i Göteborg. Nu krävs förändring.


ANN CATRINE FOGELGREN

Biträdande kommunalråd (FP) i Göteborg