Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Fler nya läkare ger inte bättre, snabbare vård

Utbildningsminister Jan Björklund annonserade i tisdags en satsning på fler platser på läkarutbildningen för att komma till rätta med sjukvårdens personalbrist.
Fler examinerade läkare löser inte vårdens problem om kvalitet får stryka på foten för kvantitet.
Sverige har dessutom redan hundratals examinerade läkare som arbetar under tillfälliga vikariat i väntan på allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST).
Bristen på legitimerade läkare och på specialistläkare är akut i Sverige - det är ett verkligt behov som måste tillgodoses.

Vi välkomnar en satsning på fler läkare, men ett ökat intag på läkarutbildningen kräver en motsvarighet i form av fler utbildningsplatser på AT- och ST-nivå.
I våra utvärderingar av läkarutbildningen (gjord av Medicine studerandes förbund) ser vi redan konsekvenserna av det ökande antalet läkarstudenter:
En försämrad klinisk utbildning.
Kvalitetsmåtten störtdyker.

Läkarstudenter får utföra färre praktiska moment, får sämre handledning och får träffa färre egna patienter.
Läkarstudenters praktiska kompetens blir lidande av de senaste årens stora studentgrupper, och vilken patient vill träffa en läkare utan kliniska färdigheter?
Det krävs en satsning på fler handledare, fler utbildningsplatser och fler undervisningskliniker.
Vill vi i Sverige utbilda fler läkare bör vi göra det först när vi är säkra på att kvaliteten inte blir lidande.

Men är det verkligen underläkare som Sverige lider brist på? Svaret är nej.
Det är legitimerade läkare och specialistläkare som saknas i sjukvården i dag, och det åtgärdas inte av fler examinerade läkare så länge antalet AT- och ST-platser inte ökas i motsvarande omfattning.
Här måste landstingen ta sitt ansvar, för redan i dag väntar hundratals examinerade läkare på platser - ett sant slöseri med tid, resurser och kompetens.

Vi välkomnar fler duktiga kolleger till ett oerhört givande yrke. Men vi accepterar inte att det utbildas fler läkare till priset av att kompetensen i vården sjunker, att examinerade läkare får sin vidareutbildning fördröjd, och att svenskarna får fortsätta att vänta på specialistläkarvård.
Det är ett oförsvarligt slöseri med samhällets resurser.

Anders Lundberg
Läkarstudent och förbundsordförande i
Medicine studerandes förbund.

Madeleine Liljegren
Läkarstudent och vice ordförande,
Medicine studerandes förbund.

Lena Ekelius
ST-läkare och ordförande i
Sveriges yngre läkares förening.

David Svaninger
AT-läkare i Borås och ordförande i
Svenska läkaresällskapets kandidatförening.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!