Debatt: Familjens bästa vet bara familjen

I dag ser familjer olika ut. Ungefär 70 procent är klassiska  "kärnfamiljer", det vill säga mamma-pappa-barn, men det finns också  många andra sorters familjer. Ingen är bättre eller viktigare än någon  annan.

Gemensamt för alla är att vad som är bäst för varje enskild familj vet i nästan alla situationer bara den familjen. Detta borde inte vara kontroversiellt.

Allt som oftast hörs krav på mer styrning av familjen, vem som ska vara hemma med barn och hur länge och vilken barnomsorg som ska användas. Ibland kommer dessa förslag från oväntat håll, som när den förmodat liberale Folkpartiledaren Jan Björklund öppnar för mer kvotering av föräldraledigheten. Dessa krav säger Kristdemokraterna blankt nej till.

Vi är det parti som står upp för människors rätt att själva avgöra vad som passar just deras familj bäst. Vi utgår från att människor är unika och har olika viljor, men samtidigt samma rätt att få sina behov tillgodosedda.

Det är viktigt att känna till att vi är de som står upp för detta, men politiken behöver förnyas och därför antog vi i fredags ett nytt familjepolitiskt program. Vi föreslår bland annat att föräldrar ska ha rätt till tjänstledighet på heltid till barnets treårsdag. Vi vill också införa en generell graviditetspeng under den sista månaden av graviditeten, och vi kräver att alla föräldrapenningdagar ska kunna överlåtas fritt mellan föräldrar.

Alla dessa förslag syftar till att förenkla vardagen och öka friheten för småbarnsföräldrar. Samtidigt behöver vi också utveckla vår politik för familjer där barnen är lite äldre.

Här i Göteborg kämpar jag för ett aktivt och levande föreningsliv med plats för alla. Vare sig man spelar fiol, fotboll eller på sina föräldrars nerver har alla barn och ungdomar rätt till en bra uppväxt. Föreningslivet är viktigt för att ungdomar ska få känna tillhörighet och gemenskap. Det är i gemenskap med andra vi utvecklas som människor.

Det är sökandet efter en tillhörighet som gör att en del ungdomar hamnar snett, och jag tror tyvärr att en del föräldrar i Göteborg oroar sig för detta. Just därför är det så viktigt att vi satsar på de positiva krafterna i samhället.

I dag den 15 maj är Internationella familje-dagen och jag är stolt över den politik som Kristdemokraterna vill föra, men som vi behöver ett starkare stöd för. Vi är de som står upp för alla familjer, för ett stärkt föräldrastöd, för en skola där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och för ett föreningsliv för alla. Med andra ord, en politik för uppväxt, både för små och stora barn.


DAVID LEGA, (KD) andre vice partiledare i Kristdemokraterna och kommunalråd i Göteborg