Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Det är fasta jobb som ger bra lön

Moderaterna Tomas Tobé och Lars Hjälmered kritiserar i GT 5/2 att Vänsterpartiet vill förbjuda bemanningsföretag. Vi är förvånade över debattörernas ohederliga argumentation när de påstår att ungdomsarbetslösheten automatiskt stiger om bemanningsföretag förbjuds.

 

Vi menar att de arbetsuppgifter som i dag utförs av inhyrd personal skulle behöva utföras även utan dem. Enda skillnaden är att arbetsgivarna skulle vara tvungna att anställa människor enligt kollektivavtal, med rimliga löner och en trygg anställning.

Det finns otaliga exempel på hur arbetsgivare sparkar anställda och tar in inhyrd personal från bemanningsföretag för att slippa fastanställa med kollektivavtal. Bemanningsföretagen har blivit ett kryphål för företag som vill slippa ta ansvar. Branschen har fyrdubblat sin vinstmarginal på bara ett par år - på bekostnad av uppsagda arbetare. Vänsterpartiet tycker att detta är en orimlig och ohållbar utveckling.

 

Fram till 1992 var bemanningsföretag förbjudna. Åren dessförinnan, under senare halvan av 80-talet, hade Sverige en arbetslöshet på en till två procent. Det finns med andra ord inga som helst samband mellan bemanningsföretagens vara eller icke vara och arbetslöshet. Det är andra faktorer som avgör arbetslöshetens storlek. Finans- och penningpolitik, internationella konjunkturer och kriser, produktivitetsutveckling samt utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för att nämna några.

 

Utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken är för övrigt två områden som genomgått drastiska försämringar under den moderatledda regeringen. Elevers kunskapsnivå har sjunkit och allt färre har i dag formell rätt att läsa vidare efter gymnasiet. Dessa försämringar har genomförts trots att var fjärde ungdom saknar rätten till ett arbete.

Ungdomar och utlandsfödda är kraftigt överrepresenterade i bemanningsbranschen - de har oftast tillfälliga anställningar med otrygga villkor. Moderaterna ställer människor inför ett brutalt val: välj mellan otrygga jobb och kraftigt minskade ingångslöner eller bli arbetslös. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

 

Vänsterpartiet har en ambitiös politik för att bekämpa arbetslöshet genom investeringar i grön omställning, modern infrastruktur, bostäder och välfärd. Vi vill också minska dagarbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. De nya jobben ska vara värdiga jobb med bra villkor för alla oavsett ålder, kön och ursprung.

 

Thaher Pelaseyed

Ordförande för Vänsterpartiet, Göteborg.

 

Monika Djurner

Fackligt förtroendevald och kommunfullmäktige-ledamot (V), Göteborg.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!