Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Centerns politik hotar unga jobb

"Bättre för en arbetslös att ha en lite lägre ingångslön än inte ha någon lön alls". Så resonerar Centerpartisten Annika Qarlsson (GT 4/4). Påstående framstår snarare som ett hot riktat mot arbetslösa ungdomar och utlandsfödda än politik för att skapa riktiga jobb med värdiga löner.

Förr i tiden var det vanligt med daglönare, arbetare som levde på osäkra och tillfälliga kontrakt. Arbetsgivarna kunde välja och vraka bland daglönarna som tvingades konkurrera om jobben genom att sälja sin arbetskraft så billigt som möjligt.

Logiken var densamma då som nu när Centerpartiet vill införa lönedumpning, nämligen att det är bättre att ha ett jobb än att vara arbetslös och därmed varken kunna försörja sig själv eller familjen.

Av förklarliga skäl förpassades detta brutala system till historiens skräphög. I Sverige ska ingen kunna exploatera någon annan på det sättet.

Qarlsson menar också att Centern inte har ambitionen att sänka lönerna för de som redan har jobb. Lönedumpningen riktas enbart mot grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden med syftet att göra dessa anställningsbara. Argumentet saknar dock förankring i verkligheten på dagens arbetsmarknad.

Redan i dag har de som står längst ifrån arbetsmarknaden de lägsta lönerna.

Med Centerpartiets logik skulle arbetslösheten vara lägst bland till exempel ungdomar och utlandsfödda. Så är dock inte fallet. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är arbetslösheten inom gruppen ungdomar 25 procent och över 15 procent bland utomeuropeiska invånare.

Det är inte heller sant att lägre löner för svaga grupper på arbetsmarknaden inte drabbar de som redan har jobb. Tvärtom leder lägre lön för några grupper på arbetsmarknaden till att andra grupper får svårare att göra anspråk på bättre löner.

Den låglönekonkurrens som Centerns föreslår gynnar arbetsgivare men är direkt skadlig för alla som jobbar på den svenska arbetsmarknaden.

Annika Qarlsson avslutar med att konstatera att politiker inte ska "styra lönebildningen med lagar." Det låter som en klok strategi för Centerpartiet.

Vänsterpartiet vill skapa framtidens arbetsmarknad genom en politik för full sysselsättning, trygga anställningar och statliga investeringar där behoven av anställda är störst, till exempel äldreomsorgen, vården och skolan.

 

Thaher Pelaseyd (V)

ordförande för Vänsterpartiet Göteborg