Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Byt kömiljard mot en hälsomiljard!

Alliansregeringen missar målet för hälso- och sjukvården. Genom att envist fortsätta rikta en detaljerad så kallad "kömiljard", där man delar ut en miljard kronor till de landsting som kortar sina köer fortast, så riskerar man att prioritera patienter med milda åkommor framför patienter med svåra sjukdomar.

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.

Kömiljarden tar inte hänsyn till de mest sjuka eller folkhälsan på sikt. Vi gröna vill lyfta det hälsofrämjande arbetet, vars resultat inte alltid är lika direkta som korta köer.

Därför föreslår Miljöpartiet en hälsomiljard. Avsikten är att ge stöd till en omställning för en mer hälsofrämjande vård.

Ett införande av en hälsomiljard skulle flytta fokus från kökortning för relativt friska patienter till att i stället stärka vården för dem med störst behov.

Då ger vi bättre förutsättningar för regionen och kommunerna att vidta förebyggande åtgärder för de äldsta invånarna.

En hälsomiljard skulle bland annat innebära möjligheter till starkare insatser för social trygghet och meningsfullhet, för ett stärkt fokus på förebyggande insatser, hembesök, för fysisk aktivitet och rehabilitering.

Regioner och landsting borde premieras både för korta köer och för projekt och metoder som syftar till en bättre hälsa och effektivare vård. På så sätt får patienten vård i tid, och det hälsofrämjande arbetet som i det nuvarande systemet riskerar att hamna i skymundan, prioriteras. Arbetet ska vara evidensbaserat eller bygga på nationella och internationella erfarenheter av goda resultat.

I Västra Götalandsregionen finns ett starkt fokus på det hälsofrämjande arbetet inom vården, och från MP:s sida vill vi fortsätta med att stärka detta.

Det är också glädjande att vi under mandatperioden har arbetat med att etablera en social investeringsfond som ska arbeta uppströms för att minska ohälsan i grupper som har mest sjuklighet.

Arbetet med grön rehab, fysisk aktivitet på recept och reformen med ett vårdval för primärvårdsrehabilitering, där vi satsar 65 miljoner nya kronor, är också viktiga delar i en mer hälsofrämjande sjukvård.

Kunskapen om att det är framgångsrikt att arbeta med förebyggande hälsovård är väl känd. Det är rätt tid att nationellt införa en hälsomiljard i stället för en kömiljard, så att alla delar av sjukvården ges möjligheten att arbeta mer långsiktigt och hälsofrämjande. MP är en garant för att en hälsomiljard införs i en eventuell rödgrön regering efter valet.

 

Göran Larsson,
Hälso- och sjukvårds- gruppledare (MP) och sjuksköterska, Lidköping.

Tony Johansson,
Regionfullmäktigekandidat (MP) och politisk sekreterare, Mellerud.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!