Debatt: Bry er inte om maten i bamba

Kommunfullmäktige och utbildningsnämnden har i dag uppföljningsmöte om kunskapsmålen i Göteborgs skolor.
Docent Hans-Åke Scherp är inbjuden att prata om sina analyser. Utkomsten känns redan given eftersom Scherp är en uttalad motståndare till regeringens skolpolitik.
I början av mandatperioden sattes kunskapsmål upp för skolorna. Utvecklingen har dock var negativ. Väldigt många elever är inte behöriga till gymnasiet, de generella skolresultaten ligger en bra bit efter Stockholm, och skillnaderna mellan elever, skolor och delar av staden väcker oro.
De mediokra skolresultaten i Göteborg faller tillbaka på Socialdemokraterna. De har styrt Göteborg under 15 år och det är deras skolpolitik som format tillvaron för dagens grundskole- och gymnasieelever.

Alliansen har under de sista tre åren brutit med den tidigare skolpolitiken. Skolforskning visar att ett starkt ledarskap i skolan, kompetenta lärare samt höga och positiva förväntningar på alla elever, är de viktigaste framgångsfaktorerna.
Alliansen fokuserar på ledarskapet med en ny och obligatorisk rektorsutbildning.
Vi fokuserar på lärarna med en ny lärarutbildning och fortbildning av befintliga lärare.
Vi fokuserar på höga och positiva förväntningar på eleverna genom införandet av nya och tydliga mål i skolan, omdömen och en ny betygsskala, en läsa-skriva-räkna-satsning, mer stöd till dem som inte lär sig tillräckligt, vassare inspektion samt en ny gymnasieskola.

Att vända resultaten i skolan tar dock tid.
Resultaten i Göteborg är en effekt av en gammal skolpolitik med mindre fokus på kunskap och resultat. Att då anlita en person som i grunden stöder den gamla politiken och vänder sig emot nya inslag i skolan blir problematiskt.
Att alliansen härom året införde skriftliga omdömen i lågstadiet kan ju knappast förklara att fler än 500 elever i Göteborg saknade behörighet till gymnasiet! Att vi inför bättre kontroller kan inte heller förklara att nästan 1200 elever var underkända i minst ett ämne när de lämnade nian.
Vi kan konstatera att långt ifrån alla stadsdelar och skolor i Göteborg använder sig av alliansens riktade satsningar på fortbildning, kultursatsning och satsning på att läsa, skriva och räkna i skolans första år.
Det finns flera exempel där politiker i SDN helt felaktigt lägger sig i detaljer i skolan, såsom antalet maträtter i bamba.

I stället borde man i Göteborg se till att använda alliansens satsningar fullt ut.
Därtill borde vi se till att alla stadens skolor leds av kompetenta rektorer och att vi ger dem och deras personal stor frihet.
Därutöver har vi politiker ett ansvar att följa upp skolresultat.

Lars Hjälmered (M) är riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning.
Henrik Nilsson (M) är vice ordförande i SDN Älvsborg.
Nästa artikel

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!