Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

DEBATT: Biltull ger inte mera pengar

GT:s namninsamling väcker frågan om folkomröstningar till liv. Argumenten mot är det vanliga - frågan är för teknisk och medborgarna begriper inte. Men det finns ett mycket viktigt skäl för en folkomröstning - den har faktiskt utlovats!

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.

Folkomröstningar har tidigare genomförts när viktiga frågor hotar att splittra partierna och för att slippa frågan om trängselskatten i en valrörelse för några år sedan, så utlovades folkomröstningen. Men när löftet skulle infrias var det inte längre något värt. Väljarna antas inte längre begripa. Kanske inte så konstigt, man kan undra om politikerna själva begriper vad man hittat på?

Sverige har inte haft specialdestinerade skatter. Riksdagen har fastställt skattesatsen - lika för hela riket - och beslutat om alla utgifter. Men med årets budget har denna ordning plötsligt ändrats. Trängselskatten har blivit en regional och kommunal skatt, både på inkomst- och utgiftssidan. Så långt har därför Lars Johansson (S-riksdags ­ ledamot från Göteborg) fått rätt.

Men, totalramen har inte ökat. Det vanliga anslaget minskas med samma belopp som trängselskatten tillför. Den kritik som framförts om att olönsamma projekt på detta sätt kan "köpa sig före i kön" och trycka undan mer lönsamma och mer angelägna projekt i andra delar av landet besannas. Lokala politiker tror sig ha fått mer pengar av staten, men så är det inte. De extra pengarna betalas av den lokala extraskatten som motsvarar ungefär en krona i högre kommunal debitering.

Denna förskjutning är en viktig principiell förändring som borde vara föremål för en mer ingående analys. Staten tog ett övergripande ansvar för kommunikationerna när vägarna förstatligades på 40-talet. Argumenten då var att lokala politiker inte kunde förutsättas göra, för hela nationen, korrekta och bra beslut. Därför skulle ansvaret ligga hos staten.

Denna fundamentala princip rubbas nu. En regional och kommunal skatt införs för att täcka investeringar och samtidigt kastas statens verktyg för prioritering - den samhällsekonomiska kalkylen - överbord. Ingen hänsyn behöver längre tas till lönsamhetskalkyler, viktiga beslutsunderlag redovisas inte och glättade konsultrapporter ersätter seriösa utredningar.

Ansvaret och vem som ska stå för infrastruktursatsningar som berör hela Sverige håller på att luckras upp i det tysta. Det är detta som trängselskatt handlar om på riksnivå. Okritiska kommuner och regioner blir nu helt enkelt lurade av staten.

Är detta en förändring vi vill genomföra? De stora partierna vill inte diskutera frågan och därför behövs en folkomröstning.

THEO PAPAIOANNOU

Partiledare för Vägvalet, Göteborg

TOM HEYMAN

Vice partiledare, Vägvalet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!