Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Alliansens krafttag mot oljeutsläppen

Mer än en månad          har nu passerat sedan den första oljan påträffats utanför Tjörn. Saneringsarbetet pågår fortfarande både till havs och i land. Olyckans följder är katastrofala för växt- och djurliv men även för turismen.

 Olja har både toxisk och fysiskt kvävande effekt på liv. Det resulterar i omfattande och långvariga skador på ekosystemen. Återhämtningen för västkustens havsmiljö kan ta åratal.

 Olyckan inträffade när två fartyg kolliderade utanför danska kusten inträffade den 10 september.


Redan samma dag          meddelade det danska Sjövernet om kollisionen via ett webbaserat kommunikationssystem, men den svenska kustbevakningen missade informationen på grund av att man i första hand använder sig av ett annat larmsystem.

 Missen visar på hur oerhört viktigt det är att samtliga länder, inklusive Sverige, har ett nära samarbete både vad det gäller sjösäkerhet och snabb information om en olycka inträffar.


Utsläpp stoppas inte a         v nationella gränser.

 Varje år transporteras miljontals ton olja över svenska vatten. Detta kommer att öka markant de kommande åren. Alliansen betonar därför vikten av en säker och miljöanpassad sjöfart. Regeringen satsar rekordhöga summor på havsmiljön. Totalt satsas 2,3 miljarder mellan 2012-2015. Alliansregeringen har presenterat en rad åtgärder för att minska gifter i haven.


Statens och kommunernas beredskap          att hantera oljeutsläpp bör ses över och anpassas efter den ökande sjöfarten. Alliansen välkomnar beslutet om att det från 2015 inte får transporteras olja i enkelskroviga fartyg.

 Det är ett brott att avsiktligt släppa ut olja. Moderaterna verkar för ett förslag där olja märks med DNA-teknik. Med krav på märkning av olja kan kustbevakningen spåra oljeutsläppet, vilket är nödvändigt för en brottsutredning.


Arbetet med sjöövervakning i Sverige          och våra grannländer är fortsatt prioriterat för att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet.


Lars Hjälmered

 Riksdagsledamot (M), partiansvarig för

 miljö- och klimatfrågor.


Pontus Båth

 Ordförande Moderaterna Torslanda

 och vice ordförande MUF Göteborg.