Debatt: Alla tjänar på ett reglerat räkfiske

Greenpeace välkomnar att Sveriges fiskares riksförbund (SFR)  äntligen kommenterat (GT 27/5) det omfattande och i dag helt oreglerade  fisket i våra havsreservat. Men vi beklagar att SFR, i stället för att  diskutera frågan konstruktivt, helt utan grund anklagar Greenpeace för  att ljuga.

Miljöminister Lena Ek har varit tydlig med att miljölagen anger att all verksamhet som kan skada miljön i skyddade havsreservat – till exempel bottentrålning – måste ha tillstånd. SFR har fel när de skriver att det är Greenpeace som ”anser” att det borde vara olagligt med fiske utan tillstånd i marina Natura 2000-områden. Allt fiske som sker där utan tillstånd är redan olagligt.

Problemet är att miljöbalken hittills varken respekterats av fiskerinäringen eller av länsstyrelserna. Det är också därför som regeringen gång på gång påpekat att fisket inte är undantaget från miljöbalken, och nu senast krävt rapporter om hur länsstyrelserna egentligen sköter tillsynen. Eftersom länsstyrelsen inte ens informerat yrkesfiskarna om miljöbalkens krav gjorde vi det, bland annat genom att sätta upp skyltar på Västkusten där det stod tydligt ”information från Greenpeace”.

Det stämmer att Greenpeace, liksom den samlade forskarkåren, anser att haven är i kris. Kommer vi inte tillrätta med överfisket och det destruktiva fiskets miljöpåverkan har vi ingen chans att återställa produktiviteten och vi kommer snart inte att ha någon fiskeindustri.

För att återfå livskraften anger forskningen att 20-40 procent av haven bör skyddas som reservat, där varken fiske eller utvinning av andra naturresurser är tillåtet. En helt ny studie från James Cook University, gjord på det stora barriärrevet i Australien, bekräftar återigen att när trycket reservaten försvinner blir de så produktiva och livskraftiga att de rejält ökar mängden fisk - som kan fångas i områden runtomkring dessa reservat. Alla, inklusive yrkesfiskarna, gynnas av större och ordentligt skyddade havsreservat.

Men i Sverige har vi inte ens skyddat de cirka fem procent av haven vi i dag kallar för skyddade områden – vilket i sig är ett brott mot EU:s miljölagar. Nu räknar vi med att regeringen vidtar de åtgärder som krävs. Exakt vilka regler och paragrafer som används för att åstadkomma detta är inte det viktiga. Problemet är att ansvariga myndigheter hittills vägrat använda de verktyg de har för att få skyddet på plats.

Tyvärr står dumdristig kortsiktighet, och tragisk ovilja att tänka nytt, i vägen för att skapa de verkliga havsreservat vi alla – inte minst yrkesfiskarna – skulle tjäna på att ha.

Jan Isakson, Havsmiljöansvarig på Greenpeace.