Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De högutbildade lämnar Göteborg

I generationer har Göteborg varit ett attraktivt val för den som velat  bygga nya företag, jobba internationellt och bedriva handel. Ingenjörer  valde Göteborg för industritraditionen och handelsmän bosatte sig här  för de goda kommunikationerna och affärsmöjligheterna.

I dag har något förändrats. Enligt en rapport från VG-regionen (2012) har trenden under den senaste tioårsperioden varit en ökad utflyttning av högutbildade personer från Göteborg, samtidigt som inflyttningen av motsvarande människor minskat. Detta förklaras framför allt av ökade flyttströmmar till Stockholmsregionen. Utvecklingen har varit mest negativ vad gäller civilingenjörer, datatekniker och företagsekonomer.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet genomför årligen uppföljningar av vad studenterna gör efter examen. Den senaste rapporten visar att hela 41 procent av ekonom- och 37 procent av juristalumnerna lämnat Göteborg. Nyligen påpekade även Mats Lundqvist, professor vid Chalmers, att 35 procent av alla nyutexaminerade chalmerister i dag flyttar härifrån (GP 21/1).

Alltför många av de som kan göra skillnad för Göteborg de närmaste 30-40 åren lämnar med andra ord staden för att det inte finns tillräckligt attraktiva arbeten, bra boende eller framåtanda. För att Göteborg även framöver ska behålla och attrahera talanger måste något göras.


Vi behöver ett bättre klimat för nya företag. I Svenskt Näringslivs årliga jämförelser av företagsklimatet i Sveriges kommuner har Göteborg tappat hela 90 placeringar under den senaste sexårsperioden. Finns det probleminsikt bland majoritetens politiker i Göteborg?

Vi behöver bättre förutsättningar för handel och goda kommunikationer. Att bygga höghastighetståg till både Oslo och Köpenhamn vore en god satsning, som skapar möjligheter till affärsskapande och arbetspendlande.

Vi behöver nya bostäder i attraktiva och centrala delar. Hur försvarar vi då att det i dag tar tre gånger så lång tid att få bygga i Göteborg som i Stockholm? Att bygga hus i något av alla de ödeområden som utgör centrala Göteborg är vi lika bra på som stockholmare är på ordvitsar.

På samma sätt som generationerna före oss var tvungna att lämna gårdarna i Småland och sågarna i Värmland för att flytta till Göteborg när arbetena försvann, tvingas nu ingenjörer och ekonomer att lämna Göteborg för att söka sig en bättre framtid någon annanstans.

Denna utveckling måste vändas. Nästa generations ambition, kreativitet och kunskap behövs för att bygga framtidens Göteborg.Aron Modig, Civilekonom, riksdagskandidat (KD) Göteborg

Robert Falck, civilingenjör och civilekonom
Christian Sandström, teknologie doktor, Chalmers och Ratio