Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De ansvarigas slarv bara fortsätter

Bertil Rignäs och Anneli Hulthén.

Bertil Rignäs sparkades i förrgår från tjänsten som vd för Bostadsbolaget efter kvittoskandalen i Cannes. Styrelseordföranden Stefan Kristiansson (MP) uppger att Rignäs enligt det justerade protokollet blev uppsagd - inte avskedad. Vilket juridiskt sett är två skilda saker.

Som uppsagd har Rignäs, enligt sitt anställningsavtal, rätt till sex månaders uppsägningslön samt 24 månaders avgångsvederlag. Men samma avtal säger att lön eller vederlag inte behöver utbetalas om Rignäs avskedas enligt §18 i LAS.

I paragrafen slås det fast att "avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". I en kommentar på sajten lagen.nu noteras att detta bland annat gäller vid "uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren", oavsett det pekuniära värdet.

Skulle arbetstagaren och arbetsgivaren vara oeniga om saken är det en domstol som avgör om det handlar om så grova fel att ett avsked är berättigat.

Blir Bertil Rignäs dömd för sitt kvittofifflande innebär det att domstolen anser att det handlar om "uppsåtlig brottslighet". Dock hävdar han själv att det rör sig om rent slarv från hans sida, och då blir frågan om åklagaren kan lägga fram tillräcklig bevisning för att kunna väcka åtal.

 

Rignäs avgångsvederlag har väckt stor upprördhet, och många göteborgare menar att "fifflare" inte har rätt till miljonfallskärmar. Det känns onekligen också stötande för den allmänna rättsuppfattningen, men kommunen måste givetvis följa lagar och avtal.

Dock verkar Bostadsbolagets styrelse inte ha haft klart för sig de juridiska differenserna mellan en "uppsägning" och ett "avsked": åtminstone uttryckte Stefan Kristiansson tydlig förvåning då GT:s ledarredaktion i går frågade på vilket sätt Rignäs blivit entledigad, och förklarade skillnaden.

Alltså har styrelsen läst Rignäs anställningsavtal lika slarvigt som förra styrelseordföranden Anna Johansson (S) läste hans kvitton då hon attesterade dem, och ekonomiansvariga på Bostadsbolaget gjorde som godkände dem. Det är inte bra för bolaget. Det är inte bra för kommunen. Det är inte bra för göteborgarna.

Och för Rignäs? Ja, om det verkligen handlar om enbart förväxlade kvitton, som han hävdar, hade det varit lätt korrigerat om han blivit uppmärksammad på att ett kvitto för något "noir" storlek 40 verkligen inte kan handla om en lunch. Och de ansvariga som inte kan franska skulle självklart sett till att någon som behärskar språket granskat handlingarna.

 

Att Rignäs grovt misskött hanteringen av kvittoaffären sedan den avslöjades står klart. Men det har även ansvariga politiker gjort, främst kommunalråden Anneli Hulthén och Anna Johansson, som varit snåla med och fåordiga i uttalanden och kommentarer.

Att hålla tyst löser inga problem. Och ger knappast någon framtid i politiken heller.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!