Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Yttrandefrihet är en inte alltid lagstadgad konstform

Förskolepersonal hade all rätt att ha på sig sina tröjor under arbetstid. De borde dock ha avstått. Foto: LÄRARFÖRBUNDET
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Förskoleupproret hade rätt. Det betyder inte att de gjorde rätt när drev kampanj på arbetstid.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Det ska börjas tidigt, även i yttrandefrihetsfrågor. Huruvida förskolebarn i Göteborg lärt sig någonting om yttrandefrihetsgrundlagen genom T-shirtkampanjen #förskoleupproret är kanske att hoppas på för mycket. Icke desto mindre är Justitieombudsmannens kritik mot Göteborgs Stads bannor gentemot det politiska budskapet väntat. Ett annat besked hade varit överraskande.

 

Låt oss ta det från början: I mitten på maj genomfördes den så kallade ”Lärarmarschen” på sex platser i Sverige: Malmö, Mora, Jönköping, Stockholm, Jokkmokk och Göteborg. Tidigare hade även Förskoleupproret inletts på Facebook redan 2013 med vittnesmål om arbetsmiljöproblematik och arbetsbelastningen.

 

Kraven från just förskolelärarna var bland annat att det skulle finnas max 12 barn i småbarnsgrupper med 1-3 åringar, max 15 barn i storbarnsgrupper med 3-5 åringar, att storleken på barngrupper skulle anpassas efter lokalens storlek, att alla förskolor skulle ha tillgång till specialpedagoger, att förskolepersonal skulle slippa administrativa sysslor som att diska, städa, ringa vikarier, lägga scheman och göra varubeställningar till förmån för fullt fokus på barnen. Och så ökad lön, förstås.

 

Kraven var knappast kontroversiella, om än kostnadsdrivande. I stället var det något annat som skavde i bland annat Göteborg: Det tillhörande kampanjmaterialet i form av tröjor med texten ”Förskoleupproret!” samt #pressatläge ihop med knappar med texten ”STOPP färre barn NU! Lärarförbundet Göteborg”.

 

Sagt och gjort: Både Partille och Göteborgs kommuner förbjöd de anställda att bära plaggen under arbetstid. Till Göteborgs-Posten sade HR-chefen Mats Nilsson följande:

 – Vi anser att det är ett politiskt budskap och generellt tillåter vi inte politisk opinion under arbetstid. Det handlar inte om att Förskoleupproret är bra eller dåligt, men är man missnöjd med arbetsmiljön finns möjlighet att lyfta det i de samverkansorgan vi har (3/5-18).

 

Och i Göteborg höll man med:

 - En arbetsplats ska vara neutral för både föräldrar och andra yrkesgrupper. Personalen får gärna vara med i föreningar och driva opinion för olika saker, men inte på arbetsplatsen. Vi har ett system med frikostig tid för facklig verksamhet. Det är den vägen man ska ta om man inte vill jobba politiskt, sade Göteborgs Stads förhandlingschef Michael Färdig (GP 21/5-18). 

 

Ett år senare offentliggjorde Lärarförbundet i en debattartikel på GT Debatt att man lämnat in en stämningsansökan gentemot Göteborg Stad till Arbetsdomstolen (16/5): ”Arbetsgivarfokus borde ligga på att komma tillrätta med den tuffa arbetssituationen – inte att tysta budbärarna. Om det är högt eller lågt i tak säger också en hel del om arbetsmiljön på en arbetsplats.

 

Och, mycket riktigt: Justitieombudsmannen riktar kritik mot Göteborgs förbud: ”Stadens agerande har [...] utgjort en kränkning av personalens grundlagsfästa yttrandefrihet.” Vidare konstaterar JO att anställda även på arbetstid har rätt att uttrycka sin personliga uppfattning om arbetsgivarens verksamhet.

 

Yttrandefriheten är en hörnsten i svensk grundlag men är långt ifrån utan villkor eller begränsningar. Sådana finns det dock inga att hitta i detta fall. Textbudskapet som använts har inte brutit mot någon lag och har heller inte varit kränkande på något vis. 

 

Att lära barnen vikten av yttrandefrihet i dess mest praktiska användning är en välgärning. 

 

Samtidigt: Bara för att något är tillåtet är det inte alltid tillrådligt att använda sig av rättigheten. Medan Göteborg och Partille gjorde fel då de förbjöd Förskoleupprorets tischor, gjorde förskolepersonal fel då de tog på sig dem. Rimligtvis bör förskolor vara fredade från politiska budskap, oavsett hur sympatiskt syftet är: Att förbättra för barnens situation. Måttfullhet är dock en lärdom som går bortom yttrandefrihetsgrundlagens friheter.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.