Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Vi ska inte utvisa blinda och rullstolsburna 106-åringar

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK
Bibikhal Uzbeki, snart 107 år gammal. Foto: MARJAN VUCETIC/AP

Migrationsverkets beslut att till Afghanistan utvisa 106-åriga Bibikhal Uzbeki, i medierna känd som "världens äldsta flykting", var uppenbart inhumant. Migrationsdomstolens beslut att låta henne stanna är det enda rätta - och borde mana till eftertanke hos Migrationsverket.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är oberoende liberal.

En dag kommer det att skrivas en vitbok över den tid vi nu observerar och den tid som många människor med andan i halsen nu genomlider. Kanske kommer en sådan regeringsbeställd uppgörelse med vår tids asyl- och migrationspolitik att presenteras av ett statsråd som kom till Sverige som ensamkommande från Iran och Afghanistan eller tillsammans med sin familj från Syrien. Den dagen kan vi inte säga att vi inget visste. 

 

Av alla de hjärtskärande utvisningsfall som rullas upp nästan dagligen i medierna är det få som upprört så mycket som Migrationsverkets hantering av den rullstolsburna och nästan blinda 106-åriga Bibikhal Uzbeki, som i dag bor i Hova i Gullspång kommun. Första gången hon uppmärksammades var 2015 i det kroatiska flyktinglägret Opatovac. I november 2015 kom hon och hennes familj till Sverige och hamnade först på flyktingförläggningen Lundsbrunn i Skaraborg. I våras fick hon dock ett utvisningsbeslut - som nu tacksamt upphävts av Migrationsdomstolen som ger henne ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader. Det utgör en horisont som vilken 106-åring som helst rimligtvis ser som ett livslångt beviljande. Och om Uzbeki lever längre än så finns det inget som tyder på att inte ännu ett tillfälligt uppehållstillstånd kommer att beviljas. 

 

Migrationsdomstolens bedömning är anmärkningsvärd läsning: "Migrationsdomstolen anser vid en samlad bedömning av den 106-åriga kvinnans situation att det finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid denna bedömning har särskilt beaktats kvinnans extremt höga ålder i kombination med hennes mycket dåliga hälsotillstånd samt hennes synnerligen sårbara situation vid ett återvändande till hemlandet Afghanistan, vilket gör att det skulle framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att nu hänvisa henne till att resa till hemlandet."

 

Det är inte bara ett upphävande av Migrationsverkets tidigare huvudlösa beslut. Det är ett budskap: Slösa inte bort domstolens tid med uppenbart idiotiska bedömningar som är direkt stötande

 

Inte nog med det. Den eniga rätten menar att en utvisning skulle vara rentav förnedrande: "På grund av risken för att kvinnans redan mycket dåliga hälsotillstånd kan komma att försämras drastiskt samt de mycket svåra umbäranden som en utvisning till hemlandet kan antas innebära finns det också enligt migrationsdomstolen sådana exceptionella omständigheter att en utvisning av kvinnan till Afghanistan kan anses utgöra omänsklig och förnedrande behandling av henne och därmed strida mot artikel 3 i Europakonventionen."

 

Migrationsverkets beslut var alltså rent omänskligt. Inte ens den mest invandringsfientliga sverigedemokraten skulle kunna tycka något annat. Migrationsdomstolens ord är exceptionella. Ändå går det mellan raderna att läsa att domstolen gärna skulle använt hårdare ord om kanslisvenskan tillåtit det.

 

Samtidigt är det värt att påpeka att anledningen till att hon endast får ett tillfälligt uppehållstillstånd är just på grund av den rödgröna regeringens ”tillfälliga” lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som råder fram till 19 juli 2019. I dagsläget är det inte många som tror att denna tillfälliga begränsning inte kommer att permanentas.

 

Exakt hur inhumant beslutet var går att finna i Migrationsverkets bedömning från i maj i år. I ett djuplodande reportage i Svenska Dagbladet berättas det att Migrationsverket resonerade som följer: Eftersom alla i hennes by var lika hotade av talibanerna så fanns det inget individuellt hot mot just Bibikhal. Läs det igen: Eftersom alla i hennes hemby var hotade, så fanns det inget skäl för den blinda och rullstolsburna 106-åringen att stanna i Sverige.

 

Migrationsverkets ursprungliga bedömning är givetvis skandalös. Samtidigt går det inte att beskylla myndigheten för något annat än att de tar sitt uppdrag på allvar. Så här resonerar en kall byråkrati som gör precis det som den rödgröna politiken gett order om. Att Migrationsdomstolen går emot konsekvensen av Socialdemokraternas och Miljöpartiets regeringspolitik är endast av godo.

 

Bibikhal får alltså stanna under överskådlig tid. Men i sammanhanget är det värt att påpeka att Migrationsdomstolens beslut endast gäller Bibikhal Uzbeki - inte hennes familj. Enligt SvD har de fått utvisningsbesked som Migrationsdomstolen nu skickat tillbaka till Migrationsverket att pröva på nytt. De är precis lika hotade i sin hemby som Bibikhal Uzbeki är, som Migrationsverket ursprungligen inte tog på allvar.

 

Behandlingen av Bibikhal Uzbeki visar på behovet av luft i regelverket. Det måste det finnas en grundläggande nivå av medmänsklighet för att särskilt ömmande fall inte kan tillåtas hamna offer för den människofientliga millimeterbyråkratin. Sverige ska inte utvisa 106-åriga, blinda och rullstolsburna kvinnor. 

 

Den där vitboken kommer att visa sig vara både blod- och tårdränkt. Föreslagen titel: "Det blev precis som politiken ville".

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!