Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Varför så visionslös, infrastrukturministern?

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT
Foto: NORA LOREK

Infrastrukturminister Tomas Eneroth borde våga lite mer. Förbättrade tågförbindelser mellan Göteborg och Oslo gagnar hela Sverige.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Den som vill transportera sig längs med en effektiv nordlig tågkorridor från Hamburg via Köpenhamn och Göteborg till Oslo, fastnar lätt av transport-tristess på Västkusten. Byte från tåg till bil eller buss ger en snabbare resa än att genomlida en omväg genom Dalsland om slutmålet är Norges huvudstad.

 

Inom cirka tio år blir det betänkligt enklare med den första biten. Då står Fehmarn Bält-förbindelsen klar och tågen mellan Hamburg och Köpenhamn samt Malmö öppnar upp en ny transportkorridor som kommer underlätta både för den motorburna trafiken som person- och godstågen. SJ ser sin chans och har redan deklarerat att de framöver ser Malmö som den självklara skandinaviska knutpunkten för sin järnvägsverksamhet. Stockholm blir än mer av en avlägsen europeisk avkrok än vad staden redan de facto är.

 

Stockholm saknar en gränsregions-motpart och är sig själv närmast. Den potential och dynamiska styrka som finns i gränsregioner blir till ett hot mot nationalstaten när de satsningar som görs på förbindelser på den egna sidan även stärker den andra. Det är, det dåliga svenska självförtroendet åsido, liksom det som är poängen: Tillsammans blir båda parter starkare.

 

Länge har frågan om bättre tågförbindelser till vårt norska grannland varit en frustrerande affär. Ett signalfel framåt, tre bakåt. Att den moderata riksdagsledamoten Johan Hultberg från Västra Götalands norra valkrets under gårdagen nära nog tog infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) inför skranket under en muntlig interpellation gällande dubbelspår Göteborg-Oslo, blev en välkommen påminnelse om att bättre tågförbindelser fortsätter vara en chimär under överskådlig framtid.

 

Förvisso menade Eneroth att arbetet nu fortskrider:

– Vi gör det som Västra Götalandsregionen frågar efter: Att ta fram ett underlag inför nästa revidering (av nationell plan, red. anm.) så att det finns färdiga planer för potentiella satsningar om vi väljer att prioritera dem. 

 

”Potentialla”, ”om”. 

 

Ja, ja, jo, jo.

 

Eneroth sade sig också vara öppen för olika slags finansieringsförutsättningar, men slog fast:

– Jag vill vara noga med att säga att det finns inga fria luncher. Även om vi tittar på alternativ med avgifter, gröna obligationer, AP-fonder eller överskott från broavgifter så måste man vara medveten att det ändå kommer vara ett statsfinansiellt åtagande. Det innebär att det inte är någon finansiering vid sidan av budgeten utan det är en finansiering som vi gemensamt måste ta ansvar för i de långsiktiga planer som vi gör i nationell plan. 

 

Trots att Johan Hultberg upprepade gånger försökte få infrastrukturministern att svara på frågan om inte överskotten från Svinesundsbron skulle användas när den väl var avbetald, något som kräver en lagändring, vägrade Eneroth ens att nämna Svinesundsbron, än mindre svara på frågan.

 

I stället ville Eneroth hellre prata om historiska satsningar på det svenska tågnätet – där mycket handlar om att lappa och laga efter läge. Men historisk blir man inte om man underhåller befintlig räls utan om man tar beslut om visionära framsteg. Det gäller både ordentliga förbindelser till Oslo från Göteborg men även en andra Öresundsförbindelse.

 

Infrastrukturministern borde inse att förbättrade tågförbindelser med Oslo ger ökat skatteunderlag för fler inhemska tågsatsningar. Visionslöshet är inget annat än en illröd stoppsignal.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot Västra Götaland Norra valkretsen. Foto: RENE JARAMILLO

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida