Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Vänsterpartiet ointresserat av västsvenska frågor

Mattias Jonsson (S) motionerar om vikten av bättre försvar av Göteborgs hamn i form av ett återinfört amfibieregemente.Foto: HAMPUS HAGSTED/FÖRSVARSMAKTEN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.Foto: NORA LOREK

Under den kommande veckan kommer GT:s ledarsida att göra en neddykning i de västsvenska motionerna från den allmänna motionstiden i riksdagen. Först ut: Initiativ som väckts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Göteborgs valkrets. Samt om initiativ som inte väckts av Vänsterpartiet.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Spridda skurar gäller inte bara för det västsvenska vädret, utan i allra högsta grad bland de rödgröna riksdagsmotionerna under den allmänna motionstiden. Från Göteborgsbänkens horisont är inte särskilda frågor som rör just Västkusten särskilt prioriterade i relation till övriga frågor – men icke desto mindre finns det flera politiska förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som förtjänar att uppmärksammas.

 

I den valkrets som benämns som Göteborgs kommun finns det 19 riksdagsledamöter. Av dessa tillhör fyra Socialdemokraterna, tre Vänstern och två stycken återfinns hos Miljöpartiet.

 

Av det sistnämnda partiet är det endast Anna Sibinska (MP) som motionerar om en uttryckligen göteborgsk fråga. Det är också ett ärende som inte enbart är kommunal utan som kommer kräva ett nationellt åtagande. I motionen ”Yttre portar för att skydda Göteborg mot mot översvämningar och höjda havsnivåer” anför Sibinska ett framtidsscenario som kommer kräva yttre skydd mot översvämningar och förhöjda vattennivåer med cirka en meter under innevarande århundrade, kanske än mer. Därtill föreslår miljöpartisten att mekanismer skapas för att magasinera vatten uppströms Göta älv och att Göteborg behöver utveckla en grönblå infrastruktur. 

Hårdast drabbas delar av centrum närmast hamnen, Centralstationen, Nordstan, Gullbergsvass. Men också andra områden som Backaplan och stora delar av Lindholmen riskerar att fyllas av vatten om åtgärder inte görs i tid”, skriver Sibinska och avslutar med:

Det största hindret för att få yttre portar på plats är finansieringen. Det handlar om stora investeringar, tidiga beräkningar visar på kostnader uppemot 15 miljarder kronor. Enligt Göteborg stads nuvarande uppskattningar är det nödvändigt att ha yttre portar på plats senast 2070. I likhet med att staten finansierar nya slussar vid Trollhättan för att Vänersjöfarten ska kunna fortsätta, borde också portar mot havet i Göta älv ligga i statens intresse. Därför bör frågan om finansiering av yttre portar med medverkan av relevanta statliga och lokala myndigheter utredas skyndsamt.

 

Anna Sibinska har rätt i att staten bör intressera sig för frågan. Att utreda är det allra minsta som kan göras.

 

Socialdemokraterna engagerar sig också för vattenrelaterade frågor, om än gällande kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Gunilla Carlsson (S) och Mattias Jonsson (S) vill se ”En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss”. De båda socialdemokraterna skriver bland annat att: ”Den svenska sjöfarten är viktig för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Kompetensbrist är vanligt inom många branscher, och den har uppmärksammats stort inom exempelvis sjöfartsnäringen. För att sjöfartens rekryteringar ska lyckas och för att sjöfarten ska erbjuda attraktiva arbetsplatser är arbetsmiljön en viktig fråga.

 

Att motionen är en plagierad text från GT Debatt, skriven av Johan Büser (S) och Mikael Lindmark, ombudsman vid Seko Sjöfalk, som publicerades den 3 september, är dock en intressant återanvändning från textfabriken på partihögkvarteret vid Järntorget.

 

Riksdagsledamoten Anna Johansson (S) skriver om den fråga som hon tidigare var ansvarig för i regeringen: Infrastruktur, ur ett västsvenskt perspektiv. Johansson menar bland annat att den aviserade nya stambanan mellan Göteborg och Borås bör prioriteras: ”Snabbheten i persontransporter skulle öka mycket och utvecklingspotentialen utmed den nya banan är stor. Vi får en koppling mellan större städer och flygplatsen Landvetter. Det övriga järnvägsnätet får en avlastning som innebär att gods- och persontrafiken på de andra stråken får större förutsättningar att fungera mycket bättre.

 

Johansson pekar även på vikten att knyta ihop Sverige med Norges huvudstad Oslo, och vill både se bättre järnvägsförbindelser mellan Köpenhamn-Göteborg-Oslo och Oslo-Stockholm. 

 

Johansson slår även ett slag för Landvetters betydelse och fortsatta expansion: ”Landvetter Airport utvecklas nu till Västsveriges port till världen. Flygplatsen har i dag ett 90-tal direktlinjer till ett tjugotal länder och totalt passerar närmare sju miljoner passagerare flygplatsens dörrar varje år. De i dag 4 000 anställda beräknas när öka till 10 000 när Airport city är fullt utbyggd med logistikpark, kontorsfastigheter och handelscenter. Med tågtunneln på plats i Göteborg och järnvägen utbyggd möjliggörs flygplatsens vision av nollutsläpp av fossil koldioxid. På så sätta kan Sverige fortsätta vara världsledande när det gäller klimatsmarta flygplatser.

 

Mattias Jonsson (S) är huvudförfattare till en motion som understöds av andra västsvenska S-riksdagsledamöter om Göteborgs hamns behov av militärt skydd. Jonsson menar att försvarsberedningens förslag om att återinföra amfibieregementet som Persson-regeringen en gång lade ner är av största vikt. 

 

Det är omöjligt att inte idka bifall till en sådan motion, givet rikets beroende av Göteborgs hamn.

 

Vänsterpartiets engagemang för de specifika västsvenska frågorna är minimalt. Vare sig Tony Haddou (V), Maj Karlsson (V) eller Yasmine Posio (V) motionerar uttryckligen om frågor som rör just deras valkrets Göteborg eller ens Västsverige. Det bör de göteborgare som röstade på partiet känna till.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.