Csaba Perlenberg

Utan flyg blir Sverige ett transportmässigt U-land

Flyget har blivit till en olycklig symbol för vår tids klimatutmaningar. Sjöfarten står för betydligt större utsläppsökningar.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Flyghat och miljöposerande kommer inte att rädda klimatet. Maria Wetterstrands utredning visar tydligt på att flyget har en självklar framtid i vårt avlånga land.

Inrikesflyget är nödvändigt för Sveriges fortsatta välstånd. Det är kontentan av den utredning om ökad användning av biobränsle som Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstand presenterade på uppdrag av regeringen under den gångna veckan.


Förvisso presenterades ett förslag på ytterligare en utredning som ska undersöka förutsättningarna för att skapa ökad trafikering av nattåg för att minska flygandet, men i sak är det glädjande att Wetterstrands konklusion är att det inte är flygandet som ska minska utan utsläppen. Budskapet till den rödgröna regeringen är: ”Keep flying and carry on”.


Begravd långt in i utredningen finns en nyckelpassage som borde vara spiken i kistan för det olyckliga klimatposerande som präglat den svenska klimatdebatten: ”De regionala flygplatserna har stor betydelse ur ett regionalt perspektiv. Sverige är ett glest befolkat land samtidigt som det är EU:s tredje största land till ytan och det land inom EU som har längst avstånd mellan landsändarna. I flera fall gör det flyget till det enda praktiskt möjliga transportmedlet för resor över dagen och för resor över 500 kilometer inom landet.” 


Därutöver konstateras det att flyget även är en förutsättning för att vidareutveckla de destinationer som är viktiga för gles- och landsbygd med långväga resande. Turistindustrin är fortsatt beroende av effektiv transport, samtidigt som de statliga turist- och investeringsfrämjande aktörerna lägger miljoner på att attrahera fler direkta flyglinjer till Sverige. Detta för att generera fler hotellnätter, stimulera lokalt- och regionalt näringsliv och stärka välfärden. Det är helt enkelt inte i Sveriges intresse att färre människor reser till och från Sverige via flyg.


Flyget har blivit till en olycklig symbol för vår tids klimatutmaning. Medan flyget i själva verket endast utgör en väldigt, väldigt liten del av utsläppen (2 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen) har det fått klä skott för en klimatsignalering där alternativet till snabba och effektiva transporter anges vara höghastighetståg som ännu inte finns. 


Flyghatet är inte bara ologiskt utan även helt frikopplat från rimliga proportioner. Bland annat konstaterar Naturvårdsverket att sjöfarten står för betydligt större utsläppsökningar än flyget. Hur många miljöpartister och flygkritiker ägnar sig åt att skambelägga sjötransporter?


Trots att antalet resor som Sveriges befolkning har ökat med 120 procent sedan 1990 har antalet inrikesflygningar och dess klimatpåverkan enligt Naturvårdsverket ”i princip legat stilla sedan 1990”. I stället är det våra utlandsresor som ökat mest. Vi reser oftare – och längre. Därmed är den inrikes flygtrafiken inte det stora problemet i sammanhanget.


Trots detta föreslår Grön Ungdom att inrikesflygen mellan Stockholm till Göteborg och Malmö helt ska förbjudas. Därutöver vill de unga miljöpartisterna helt förbjuda flygreklam, stänga ner bonussystem och införa en stegrande flygskatt. Ju mer en person flyger, desto mer ska resenärerna betala. Men inte ens Miljöpartiet tycker att ett flygförbud mellan storstäderna är realistiskt. Till Ekot säger partiets klimatpolitiska talesperson Lorents Tovatt:

– Jag tycker att det känns lite väl radikalt och onödigt här och nu. Nu har vi flygskatten och vi kommer fortsätta arbeta för att få höghastighetsbanor på plats. Det är saker vi vill använda för att göra flyget onödigt på de sträckorna, säger han till Sveriges Radio (7/3).


Förslaget avslöjar dessutom ett arrogant glesbygdsförakt från Grön Ungdom. Matarlinjerna från Malmö och Göteborg till Stockholm är även matarlinjer vidare norrut och vice versa. Utan första flygresan till och från Stockholm och till och från Göteborg och Malmö riskerar mindre linjer som inte har vettiga tågförbindelser att helt läggas ner. Flyg till och från Gotland från och till övriga delar av landet sker inte sällan via transfer i Stockholm. 


Utan flyget skulle Sverige bli ett transportmässigt U-land. Stora delar av riket skulle bli utarmat med stor påverkan på näringslivet och därmed ha direkt konsekvens på välfärden.  Vill man avfolka glesbygden ytterligare är det ypperligt att tvinga flygplan att vara kvar på marken. Försämrade flygkommunikationer som leder till stagnerad tillväxt och därmed ökad populism, misstro och polarisering mellan storstäder och landsbygd kommer knappast att rädda klimatet.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida