Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Underskottsekonomin i regionen kräver nytag

Johnny Magnusson (M), VGR:s regionstyrelseordförande. Foto: CATHARINA FYRBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Det grönblå regionstyret kostar regionens invånare och skattebetalare mycket pengar.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Om det finns något som liknar politiska skyddsänglar så tenderar de att återfinnas som budgettekniska överraskningar på sista raden i en årsredovisning. Men djävulen gömmer sig i detaljerna. 

 

Efter höstens val kunde GrönBlå Samverkan, det blocköverskridande styret i Västra Götalandsregionen bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet pusta ut. Johnny Magnussons (M) koalition kunde fortsätta styra, om än ej i majoritet. 

 

När nu det sista ekonomiska vittnesmålet över förra mandatperiodens sista år avslöjas, finns det all anledning för väljarna att vara kritiska och de grönblå politikerna att vara självkritiska. 

 

Sammantaget gick Västra Götalandsregionen med 11 miljoner kronor i förlust. Det är illa nog – men i själva verket är det mycket värre än så. Förvisso är miljonförlusten 175 miljoner kronor bättre än beräknat, men bortsett från att regionen haft tur med sina investeringar och realiserat övervärden för 480 miljoner kronor, är det faktiska underskottet 416 miljoner kronor.

 

Slutresultatet är dock inte det intressanta. Vanstyret inom sjukvården kostar regionens invånare mycket pengar: Hälso- och sjukvården uppvisar röda siffror motsvarande 630 miljoner kronor. Inom detta är akutsjukhusens negativa resultat hisnande 728 miljoner kronor. 

 

Inte heller finns det några tecken på att sjukhusens blödande fiskala sår är på väg att koaguleras: Även om regionen kunnat se en viss inbromsning under sista kvartalet 2018, rapporteras bruttokostnadsutvecklingen ligga högt, med ett snitt på 7 procent. Detta trots antagna och verkställda åtgärdsplaner. 

 

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen är under M-styret i praktiken i fritt utgiftsfall. Det GrönBlå styret är nu satt att under de kommande fyra åren ansvara för sitt eget tillkortakommande. Det är som att be räven vakta hönshuset.

Det är svårt att inte hålla med regionens Socialdemokrater då de i en protokollsanteckning till regionstyrelsen kallar styrets budgetkrumbukter för ”underskottsekonomi”.

 

Regionrevisionen är än mer skoningslös i sin kritik. Förvisso rekommenderas ansvarsfrihet för styret, men det riktas samtidigt en så kallad erinran mot regionstyrelsen för bristande samordning och styrning av det övergripande koncernuppdraget.

 

Den borgerliga regionstyrelsens oförmåga att ha koll på sin egen verksamhet väcker frågor. Bland annat konstaterar revisionen att ingen större hänsyn tagits vid tecknande av vårdöverenskommelser till existerande regionala skillnader. Därmed har flera regionala sjukvårdsstyrelser fått försämrade förutsättningar att sköta det uppdrag de tilldelats av regionstyrelsen.

 

Inte heller är regionens styrsystem tillräckligt effektivt. Revisionen bedömer att: ”Regionstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte att tillse att brister åtgärdas.” De initiativ som regionstyrelsen tagit har inte fått avsedd effekt.

 

Häromdagen meddelade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) att han inte kandiderar för omval till förbundsordförande för Moderaterna i Västra Götaland. Det är inte bara Moderaterna som är i behov av nya krafter. Regionfullmäktiges sammanträde i dag tisdag är ett ypperligt tillfälle för Magnusson att meddela att förnyelse även är på väg till regionledningen i Västra Götaland.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida